Prosjektutvikler

Ved Eiendomsavdelingen er det ledig to faste 100% stillinger som Prosjektutviklere.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse:

Eiendomsavdelingen ivaretar strategisk eierstyring, forvaltning og utvikling av NTNUs eiendommer og bygningsmasse, herunder plan- og utviklingsoppgaver. I tillegg har avdelingen ansvar for strategisk arealstyring, inkludert all innleie og utleie av arealer.

NTNU gjennomfører årlig små og store ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt for å utvikle bygningsmassen både teknisk og funksjonelt. Eiendomsavdelingen har ansvaret for utviklingsfasen av prosjekter fra konsept til og med forprosjekt. Stillingen har oppgaver på hele avdelingens arbeidsområde med fokus på prosjekt- og konseptutvikling. Prosjektutviklere rapporterer til Eiendomssjef.

Hovedarbeidsoppgaver:

  • Prosjektledelse i prosjektutviklingsfasen med mulighetsstudier, konseptutvikling, skisse- og forprosjekt.
  • Oppfølging av prosjekt og prosjektportefølje i gjennomføringsfasen.
  • Utarbeidelse av rapporter, kalkyler, planer, utredninger og kravspesifikasjoner.
  • Være en pådriver for store og små utviklingstiltak og lønnsomme grep som bidrar til fremtidsrettet utvikling av bygninger og arealer for NTNUs kjernevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav:

  • Relevant utdanning minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
  • Omfattende og relevant praksis
  • Dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
  • God virksomhetsforståelse samt kompetanse om hele prosjektprosessen i byggeprosjekt
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, herunder gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Erfaring fra prosjektutvikling med brukerinvolvering vil være en fordel

Det legges stor vekt på personlige egenskaper, som evne til å tenke og handle ut fra et strategisk perspektiv, initiativrik og utviklingsorientert, åpen og inkluderende, systematisk og analytisk, og å inneha høy arbeidskapasitet. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til eiendomssjef NTNU/avdelingsdirektør Lindis Burheim tlf 950 54 662, epost: lindis.burheim@ntnu.no

Lønnsvilkår:

Stillingen lønnes som senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1181/1364.) Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 565 500 til kr 754 900, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner? Send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 58/18. Søknadsfristen er 01.09.2018. I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.