Prosjektutvikler - Lørenskog kommune

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

LØRENSKOG KOMMUNE

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst.

Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell.

www.lorenskog.kommune.no

Velkommen til oss!

Stillingsbeskrivelse

Prosjektutvikleren rolle vil være prosjektledelse med spesiell vekt på prosjektutvikling i tidlig fase av prosjekter. Prosjektutvikleren skal utarbeide oppdragsbeskrivelse med forslag til innhold og rammebetingelser for prosjektet.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre utredninger som sikrer gjennomføring og nødvendig utbygging når behovet oppstår
 • Lede og /eller gjennomføre arbeidet med utarbeidelse av behovsplaner, konseptvalgvurderinger og politisk beslutningsgrunnlag for prosjekter i tidlig fase
 • Stillingen innebærer også å ha møteledelse med interne og eksterne aktører, utarbeide innkjøpstrategi og gjennomføre innkjøp i samarbeid med kommunens innkjøpsseksjon
 • Bistå i arbeid med å videreutvikle prosjektmetodikk, arbeidsprosesser og interne kvalitetssikringssystemer innenfor prosjektdokumentasjon og grunnlag for politiske saker
 • Ansvar for oppfølging av kontrakter, prosjekterende, entreprenører og innleide prosjektledere/byggeledere og prosjektrapportering

Utdannelse/formelle krav:

Formell høyere utdannelse, fortrinnsvis være på masternivå. Beviselig erfaring innen prosjektstyring, systemstyringserfaring og ha kunnskap rundt prosjektstyringsverktøy; som Digi-basert, Prime, Metier, Prince2 e.l.

Kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra prosjektutvikling, med spesielt vekt på innhenting av ekstern bistand
 • Bygg, by – og landskapsarkitektur/stedsutvikling
 • Erfaring fra endringsledelse/innovasjonsarbeid
 • Kompetanse innen planlegging
 • Budsjett, forhandlings- og økonomi kompetanse
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk med hensikt å utarbeide gode beslutningsunderlag
 • Solide kommunikasjonsevner, norsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig at Prosjektutvikleren innehar en grunnleggende basis fra fagområdet, digitaliseringserfaring samt erfaring innen kommuneplanlegging.

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Samarbeide godt, sette krav og være strukturert og effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig, også gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling, i en kommune i vekst, hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • God arbeids- og fleksitidsordning, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • IA-bedrift
 • God barnehagedekning

Kontraktsform: Fast ansettelse

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 948 57 202

Hvem er Experis?

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 500 konsulenter. Vi tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersoner og høyt kvalifiserte konsulenter med kompetanse innen IT, ingeniørfag og økonomi. Blant våre kunder finner du over 90 prosent av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper. Besøk oss på www.experis.no.

Les mer om Experis og se flere ledige stillinger