Prosjektutvikler - Lørenskog kommune

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

LØRENSKOG KOMMUNE

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst.

Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell.

www.lorenskog.kommune.no

Velkommen til oss!

Stillingsbeskrivelse

Prosjektutvikleren rolle vil være prosjektledelse med spesiell vekt på prosjektutvikling i tidlig fase av prosjekter. Prosjektutvikleren skal utarbeide oppdragsbeskrivelse med forslag til innhold og rammebetingelser for prosjektet.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre utredninger som sikrer gjennomføring og nødvendig utbygging når behovet oppstår
 • Lede og /eller gjennomføre arbeidet med utarbeidelse av behovsplaner, konseptvalgvurderinger og politisk beslutningsgrunnlag for prosjekter i tidlig fase
 • Stillingen innebærer også å ha møteledelse med interne og eksterne aktører, utarbeide innkjøpstrategi og gjennomføre innkjøp i samarbeid med kommunens innkjøpsseksjon
 • Bistå i arbeid med å videreutvikle prosjektmetodikk, arbeidsprosesser og interne kvalitetssikringssystemer innenfor prosjektdokumentasjon og grunnlag for politiske saker
 • Ansvar for oppfølging av kontrakter, prosjekterende, entreprenører og innleide prosjektledere/byggeledere og prosjektrapportering

Utdannelse/formelle krav:

Formell høyere utdannelse, fortrinnsvis være på masternivå. Beviselig erfaring innen prosjektstyring, systemstyringserfaring og ha kunnskap rundt prosjektstyringsverktøy; som Digi-basert, Prime, Metier, Prince2 e.l.

Kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra prosjektutvikling, med spesielt vekt på innhenting av ekstern bistand
 • Bygg, by – og landskapsarkitektur/stedsutvikling
 • Erfaring fra endringsledelse/innovasjonsarbeid
 • Kompetanse innen planlegging
 • Budsjett, forhandlings- og økonomi kompetanse
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk med hensikt å utarbeide gode beslutningsunderlag
 • Solide kommunikasjonsevner, norsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig at Prosjektutvikleren innehar en grunnleggende basis fra fagområdet, digitaliseringserfaring samt erfaring innen kommuneplanlegging.

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Samarbeide godt, sette krav og være strukturert og effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig, også gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling, i en kommune i vekst, hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • God arbeids- og fleksitidsordning, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • IA-bedrift
 • God barnehagedekning

Kontraktsform: Fast ansettelse

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 948 57 202

Hvem er Experis?

Experis is Norway’s largest consultancy and recruitment company with 850 consultants. We offer highly qualified consultants, recruiting and project solutions within the fields of Engineering, Finance and IT. Our Experis Executive Division recruits leaders and key personnel in the private and public sector. Among our clients you will find over 90 percent of Norway’s leading companies. Experis is a company in ManpowerGroup and is voted one of the world’s most ethical companies.

As a consultant in Experis, you will have instant access to a wide range of challenging positions and project assignments. With us, you can build your career and we will help you achieve your goals on short and long term through our national and global network. Visit us at www.Experis.no

www.experis.no.

Les mer om Experis og se flere ledige stillinger