Prosjektutvikler fornybar energi

Prosjektutvikler

Store Norske på Svalbard utvikler et nytt forretningsområde for å akselerere energiomstillingen fra fossil til fornybar energi i Arktis og Antarktis. Samlet er det over 1500 off-grid-samfunn og -stasjoner i Arktis med energiforsyning som i hovedsak er basert på fossile energikilder. Store Norske har over 100 års erfaring med energiforsyning og industriell aktivitet i krevende klimatiske forhold på Svalbard knyttet til kullgruvevirksomheten. Gjennom prosjekter for energiomstilling på Svalbard videreutvikler vi denne kompetansen og skal fremover bidra til det «grønne skiftet» ved å bygge og drifte hybride fornybare energianlegg på noen av klodens mest utfordrende lokasjoner. Fornybar energi er en viktig strategisk satsing i omstillingen av Store Norske. Satsingen er organisert i datterselskapet Store Norske Energi og er i gang med bygging av pilotanlegg og flere utviklings- og samarbeidsprosjekter både innen energiproduksjon, energilagring og energieffektivisering (se www.snsk.no). Vi samarbeider tett med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) for å utvikle et sterkt kompetansemiljø i Longyearbyen knyttet til Arktisk fornybar energiforsyning. For å styrke teamet ser vi etter en prosjekt- og markedsutvikler som skal identifisere og utvikle nye energiomstillingsprosjekter og bidra til å utvikle det arktiske energimarkedet for hybride fornybare energisystemer. Stillingen er et toårig engasjement.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Du vil ha ansvar for å kartlegge og identifisere muligheter, lede utviklingen av nye prosjekter på Svalbard samt arbeide med å etablere et internasjonalt marked (primært i Arktis og Antarktis). Den rette kandidaten vil i stor grad kunne bidra til å definere sin egen rolle for best å kunne oppnå satsingens målsettinger.

Noen hovedoppgaver vil være:

 • Identifisere prosjekt- og markedsmuligheter
 • Relasjonsbygging med potensielle samarbeidspartnere og kunder
 • Forhandling og avtaleinngåelse med partnere og kunder
 • Definere, igangsette og lede energiutviklingsprosjekter

Arbeidssted vil være Longyearbyen. Noe reiseaktivitet må påregnes i perioder.


Kvalifikasjoner

 • Høyskole-/universitetsutdanning innen teknologi, økonomi/administrasjon eller markedsføring
 • Erfaring fra energibransjen og eller fra internasjonalt markedsarbeid er en fordel
 • Flytende skriftlig og muntlig i norsk og engelsk
 • Mulighet for å jobbe fleksible arbeidstider da det periodevis kan være høy arbeidsmengde


Personlige egenskaper

Vi ser etter personen som motiveres av krevende utfordringer, som kan jobbe etter både de lange linjene og utnytte de nære mulighetene for å bygge opp et nytt forretningsområde og som ønsker å bidra til omstillingen av et historisk viktig selskap på Svalbard.

Du må kunne jobbe godt i team og bidra til positivitet, effektivitet og fremdrift. Samtidig må du arbeide selvstendig og kunne ta ansvar både for egen utvikling og for utvikling av ditt ansvarsområde. God forståelse for teknologi, økonomi og marked, sterk arbeidsetikk, entreprenørånd og evnen til å finne gode løsninger med begrensede ressurser er andre ønskede egenskaper vi ser etter.

Til syvende og sist vil din evne til å bygge tillit og entusiasme hos partnere og kunder for å skape gjensidig verdiskapende relasjoner være en nøkkelfaktor for at Store Norske skal lykkes med denne satsingen. 


Vi tilbyr

 • Muligheten til å ta en sentral rolle i utviklingen av forretningsområdet med spesiell vekt på det kommersielle og markedsrelaterte
 • Variert arbeidshverdag med en viktig rolle i det grønne skiftet i Arktis og omstillingen av et historisk selskap på Svalbard
 • Muligheten til å bo på eksotiske Svalbard
 • Konkurransedyktige betingelser inkl. bl.a. subsidiert bolig i Longyearbyen og dekking av flyttekostnader etter avtale

 

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Guttorm Nygård
Leder for energi
Mobil: 991 00 656

Hvem er Store Norske ?

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Store Norske har virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi, kulturminner og reiseliv, og er ansvarlig for gjennomføring av Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell. Selskapet er 100 % eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Se mer informasjon på www.snsk.no.