Prosjektutvikler bygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for prosjekt og utbygging er en av fem seksjoner i Avdeling for bymiljø og representerer kommunens byggherreansvar. Seksjonen ivaretar store investeringsprosjekter og større rehabiliteringer innen bygg og infrastruktur. Seksjonens består av tre enheter; stab, bygg og infrastruktur. Seksjonen har et investeringsbudsjett på ca 4 milliarder kroner i gjeldende økonomiplanperiode. 

Vi har ledig 1 års vikariat som prosjektutvikler i enhet for bygg. Stillingens hovedoppgave er tidligfase prosjektutvikling av nybygg og større rehabiliteringer av kommunens bygningsmasse. Herunder håndtering av bestilling fra avdelingsnivå, involvering av brukere, behovskartlegging, alternativs vurderinger, programmering samt kontrahering av nødvendige rådgivere. Stillingen vil også kunne omfatte prosjektledelse av gjennomføringsfase. Stillingen rapporterer til enhetsleder for bygg.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av prosjekter, herunder;
 • Bistå bestilleravdeling
 • Utarbeidelse av behovsanalyser, funksjonsskisser, konseptutredning og programmering
 • Faglig rådgivning
 • Følge opp politiske vedtak og utarbeide politiske saksfremlegg
 • Kontrahering av rådgivere, entreprenører og øvrige samarbeidsparter
 • Valg av entreprisemodell og utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Koordinering mot interne instanser i kommunen
 • Planlegge og lede den daglige samhandlingen/ samordningen mellom aktørene
 • Prosjektgjennomføring iht. styrende dokumenter og ambisjonsnivå
 • Ansvar for økonomi, fremdrift, kvalitetssikring og SHA
 • Oppfølging av eksterne prosjektledere ved innleie
 • Bidra til utvikling av interne rutiner og styringssystemer
 • Delta i erfaringsutveksling

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring- min 3 år- innen programmering og utvikling
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk
 • God økonomiforståelse
 • Arkitektfaglig kompetanse er en fordel
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

 

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Selvstendig, ryddig og løsningsorientert
 • God arbeidskapasitet
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet

 

 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Faglig miljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger
 • Godt kollegialt samhold
 • Arbeidsplass på rådhuset
 • Lønn og andre betingelser etter avtale
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og ellers gode betingelser

 

Annet

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter

Ytterligere informasjon om stillingen kan rettes til: Frank Nilsen- Enhetsleder Bygg: Tlf 909 12 032 Øystein Dale- Seksjonsleder Prosjekt og Utbygging: Tlf 913 32 811

Kontaktpersoner

Frank Nilsen
Enhetsleder bygg
Telefonnummer: 90912032
Øystein Dale
Utbyggingssjef
Telefonnummer: (+47) 91 33 28 11

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.