Prosjektutvikler / Avdelingsleder for jordskjelvanalyser

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Basert på forskning, kunnskap og teknologi ønsker NORSAR å bidra til et tryggere og sikrere samfunn. Gjennom å samle og videreutvikle den kompetansen vi har opparbeidet, kan vi overvåke, opplyse og gi råd som kommer samfunn og næringsliv.

NORSAR ønsker å styrke virksomheten innenfor ulike aspekter av jordskjelvanalyse, og søker en avdelingsleder for dette. Bruksområder kan være dimensjonering av konstruksjoner, jordskjelv (www.norsar.no/soneringskart), rasovervåking, driftsovervåking av infrastruktur/tekniske installasjoner, overvåking av jordskjelv, sivil beredskap og hendelsesoppklaring etc. Prosjektporteføljen består av aktiviteter i Norge og internasjonalt og er en blanding av forskning, utvikling og forskningsbaserte tjenesteprosjekter.

For å tilgjengeliggjøre og utnytte potensialet i vår kompetanse og derigjennom skape et sikrere og tryggere samfunn, trenger vi en proaktiv avdelingsleder som kan lede og videreutvikle dette arbeidet. Hovedoppgaven vil bli utvikling av nye tjenester og konsept samt salg i Norge og internasjonalt.   Vi ser et betydelig potensial for videre vekst og utvikling. Du vil i samarbeid med resten av NORSAR-teamet, levere forskningsbaserte tjenester, langsiktige monitoreringsoppdrag, kunnskapsformidling osv.

Ansvar og viktige arbeidsoppgaver vil være:

  • Lede arbeidet med å utvikle tjenester og konsepter
  • Etablere relasjoner med eksiterende og nye kunder og samarbeidspartnere – nasjonalt og internasjonalt
  • Jobbe proaktivt med innsalg av tjenester til offentlige og private virksomheter
  • Koordinere interne ressurser og sikre leveranser

Vi søker derfor etter en dyktig og fremtidsrettet avdelingsleder som kan være med å sikre NORSAR sin posisjon som Norges ledende aktør innen jordskjelv-relaterte tjenester og overvåking.

Kvalifikasjoner

  • Solid naturfaglig forankring og teknologisk forståelse og interesse
  • Erfaring med tjeneste- og konseptutvikling basert på teknologi og vitenskap
  • Erfaring med kunder og samarbeidspartnere
  • Gjerne erfaring fra bygg & anlegg og / eller samferdselssektoren
  • Flytende norsk muntlig og skriftlig
  • En utadvendt og samarbeidsorientert personlighet

Kontaktpersoner

Anne Strømmen Lycke
Administrerende direktør
Mobil: 977 94 966
Håkon Heskja
Rådgiver i HA Consulting
Mobil: 905 05 012

Hvem er Stiftelsen NORSAR?

NORSAR ivaretar driften av et av verdens største seismologiske observatorier som et viktig bidrag til det globale nettverket for overvåkning av avtalen om forbud mot kjernefysiske prøvesprengninger.

NORSARs installasjoner er også en del av det norske nasjonale nettverket for jordskjelv-overvåkning. NORSAR driver forsknings og utviklingsprosjekter med internasjonale partnere. Software løsninger er kommersialisert i eget datterselskap med kunder over hele verden.