Prosjektstyringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å planlegge framtidens jernbaneprosjekter?

Avdeling Plan søker en erfaren prosjektstyrer som skal ha ansvar for styring av økonomi og fremdrift i flere av prosjektene våre. Avdelingen har ca 40 prosjekter og du vil være 1 av 4 prosjektstyrere.

Vi søker etter en prosjektstyrer som sammen med oss skal bidra til gode og effektive jernbaneprosjekter, til at de gjennomføres til rett tid og kvalitet, samt innenfor budsjett. Det er et stort potensiale for å bli enda bedre på dette området og avdelingen trenger derfor en person som kan videreutvikle prosjektstyringen i avdelingen

Planavdelingen har ansvaret for å planlegge noen av jernbanens viktigste prosjekter i hele Norge. Vi er 60 medarbeidere fordelt på 3 seksjoner som har kompetanse innen forvaltning, planlegging og prosjektledelse. Våre hovedoppgaver er å sikre effektiv planproduksjon fra utredning til og med detaljplaner og å forvalte jernbanens arealinteresser i forhold til eksterne aktører.

Stillingen er plassert i seksjon for Planprosjekt Oslo og rapporterer til seksjonsleder, men vil være prosjektstyringsleder for prosjektstyrere både i Oslo og Trondheim
Stasjoneringssted er Oslo

Arbeidsoppgaver

  • Ha en ledende rolle i å videreutvikle prosjektstyringsarbeidet i avdelingen og sikre at dette gjøres likt
  • Sammen med de øvrige prosjektstyrerne vil du støtte prosjektansvarlig med analyser og rapportering for avdelingen
  • Koordinere rapporteringen fra prosjektstyrerne opp til Plandirektør
  • etablering og oppfølging av prosjektenes prognoser, budsjettering og kostnader delta i avdelingens budsjettarbeid
  • sammen med prosjektleder planlegge prosjektenes fremdrift og ressursbruk
  • kontraktoppfølging, herunder etablering og oppfølging av system for kontraktsendringer (endringsordre)
  • fagansvarlig for prosjektstyringen i avdelingen 

Ønskede kvalifikasjoner

  • bachelorgrad innen relevant fagområde f.eks økonomi eller prosjektledelse
  •  lang og relevant relevant arbeidserfaring med økonomistyring og oppfølging av prosjekter
  • erfaring fra jernbanen er en fordel
  • kjennskap til bruk av prosjektstyringsverktøy innenfor oppfølging og planlegging av framdrift og kostnader
  • erfaring med fremdriftsplanlegging i Primavera, ISY Prosjektøkonomi og Agresso økonomisystem er en fordel

Personlige egenskaper

  • analytisk, systematisk og ha en arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater
  • være i stand til å ta initiativ og aktivt søke informasjon slik at oppgaven løses på en god måte
  • ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsfokusert og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker
  • utadvendt og positiv

   Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk.

Vi tilbyr

  • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
  • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • fleksible arbeidstidsordninger
  • p.t. fribillett på NSB sine tog

Kontaktpersoner

Tone Manum
Telefonnummer: (+47) 40760683

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon