Prosjektstyring / Prosjektadministrasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har et svært godt arbeidsmiljø og samarbeider daglig med øvrige lokalkontorer i selskapet om ressursbruk, oppdragsgjennomføring og faglig kunnskap.

Vi har i dag 5 ansatte i PA-avdelingen i Narvik og ønsker å styrke kontorets fagmiljø med 2 sivilingeniører / ingeniører som følge av økt oppdragsmengde. Andre utdanningsretninger vil bli vurdert.

Våre oppdrag dekker alle faser av prosjekter fra tidlig fase strategisk rådgiving, utredning, planlegging, prosjektering og oppfølging under bygging. Mange av våre oppdrag tverrfaglige, noe som krever at våre medarbeidere arbeider i team med andre fagområder for å komme fram til gode helhetsløsninger for våre kunder.

Som ansatt i Norconsult vil du bli en del av vårt solide faglige nettverk innen PA-faget hvor vi utveksler og videreutvikler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy. I fagseminarer og videokonferanser om utvalgte temaer utnytter vi kompetansen som alle ansatte har til felles beste.

Beskrivelse av tilleggsjobb:

 • Tidlig fase strategisk rådgiving
 • Prosjektledelse alle faser i prosjekt
 • Prosjekteringsgruppeledelse for planlegging av middels og store bygg og anlegg.
 • Byggherreombud ved totalentrepriser
 • Prosjektlederoppgaver for oppdragsgiver fra tidligfase, regulering, og frem til garantibefaringene er avsluttet.
 • Anskaffelsesassistanse på vegne av oppdragsgivere.
 • Andre varierte oppgaver som kostnadsestimering, prosjektgranskning, koordinator-roller ifølge byggherreforskriften, økonomisk kontroll, ansvarlig søker, etc.
 • Tilbudsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som sivilingeniør eller ingeniør for planlegging og prosjektering innen bygg.
 • Erfaring i oppdrag som ansvarlig søker.
 • Erfaring fra relevante roller hos enten byggherre, entreprenør eller rådgiver.
 • Vi stiller krav til meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk.
 • Evne til å skape gode relasjoner til kunder, myndigheter, kollegaer og andre samarbeidsparter.
 • Gode analytiske evner.

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig miljø med høy kompetanse, ressurser og systemer.
 • Faglige oppdateringer og kurs.
 • Bedriftskultur med fokus på kompetanse- og personalutvikling.
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftshytter m.m.
 • Eierskap i Norconsult ved tilbud om kjøp av aksjer.
 • Fleksibel arbeidstid og utvidet antall feriedager.
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser. Bonusordning

Innsendelse av søknad

Søknad med CV, vitnemål, karakterutskrift og evt. attester sendes via elektroniske søknadsskjema på våre internettsider, men ring oss gjerne for en prat også.

Søknad merkes Prosjektstyring/prosjektutvikling

Kontaktpersoner

Terje Hanssen
Kontorleder Narvik

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger