Prosjektstyrer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.  Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter: 

 • Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet. 
 • Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen 
 • Nytt dobbeltspor i løsmassetunnel og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger 
 • Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen 
 • Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon 
 • Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor 

Vi søker nå etter en initiativrik, erfaren og kommersiell anlagt prosjektstyrer til Utbygging Drammen - Kobbervikdalen. Arbeidssted er sentralt i Drammen by.  

Arbeidsoppgaver

 • Operativ prosjektstyrer i prosjektet med ansvar for kost og fremdriftsstyring i prosjektet
 • Ansvarlig for å vedlikeholde, og oppdatere alle styringsdokumenter og verktøy innen prosjektstyring utarbeide prosjektets leveranser innen prosjekt og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm    
 • Bistå i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring    
 • Kontroll og analyse av leverandørens rapporter sombasis for prosjektets styring    
 • Tett dialog og samarbeid med prosjekt team, samt deltakelse i prosjektmøter med leverandører       
 • Sørge for utarbeiding av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader, med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i prosjektledelsen  
 • Utarbeide månedsrapport og andre prosjektrapporter   
 • Bistå i prosjektets usikkerhetsanalyser av estimater og prognoser    
 • Ved behov delta i evaluering av tilbud  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk/økonomisk utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring med bruk av relevante dataverktøy
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektstyring og lederskap i store investeringsprosjekter

Personlige egenskaper

 • Du bør ha sterke analytiske og kommersielle egenskaper, samt
  være strukturert og ha stor arbeidskapasitet.
 • Vi ønsker deg som har gode samarbeids og kommunikasjonsevner, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Du bør ha evne til å arbeide både selvstendig og i tverrfaglig team, og være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø i nye lokaler med dyktige kolleger og
  fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personalbillett med VYs tog.
 • I forbindelse med rekrutteringen vil det bli utført en bakgrunnssjekk av Semac for å verifisere dokumenter og øvrige opplysninger som fremlegges i ansettelsesprosessen.

Kontaktpersoner

Per Vilnes
Prosjektstyringsleder
E-postadresse: Per.Vilnes@banenor.no
Telefonnummer: 91675777

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon