Prosjektstyrer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR har for tiden en sterk økning aktivitetsnivået i prosjektporteføljen med en betydelig mengde prosjekter.
Vår portefølje spenner fra tidlig planfase til bygging, og inkluderer noen av Norges største samferdselsprosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 og InterCity-utbyggingen. Vi har ambisjoner om å være et ledende miljø innenfor gjennomføring av infrastrukturprosjekter, med utstrakt styring og kontroll i prosjektgjennomføringen.

Utbyggingsdivisjonen, søker nå etter initiativrike og dyktige prosjektstyrere.
Som prosjektstyrer i Bane NOR skal du sørge for god prosjektstyring i prosjektene gjennom god fremdrift -og kostnadsstyring i henhold til gjeldende prosedyrer og i henhold til beste praksis innen faget. Videre skal du bidra til å sikre forutsigbarhet og sørge for gode analyser slik at beslutninger blir fattet på riktig og kvalitativt godt faktagrunnlag.

Arbeidssted vil være Oslo og omegn

Arbeidsoppgaver

  • Operativ prosjektstyrer i prosjektet med ansvar for kost og fremdriftsstyring i prosjektet
  • Ansvarlig for å vedlikeholde, og oppdatere alle styringsdokumenter og verktøy innen prosjektstyring.
  • Utarbeide prosjektets leveranser innen prosjekt
  • og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm
  • Bistå i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring.
  • Kontroll og analyse av leverandørens rapporter sombasis for prosjektets styring
  • Tett dialog og samarbeid med prosjekt team, samt deltakelse i prosjektmøter med leverandører
  • Sørge for utarbeiding av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader, med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i prosjektledelsen.
  • Utarbeide månedsrapport og andre prosjektrapporter
  • Bistå i prosjektets usikkerhetsanalyser av estimater og prognoser.
  • Ved behov delta i evaluering av tilbud

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole
  • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen.
  • Erfaring med bruk av relevante dataverktøy
  • Minimum 3 års erfaring innen prosjektstyringsfunksjoner

Personlige egenskaper

  • Sterke analytiske og kommersielle egenskaper
  • Strukturert og har stor arbeidskapasitet
  • Evne til å arbeide både selvstendig og tverrfaglig i team
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
  • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
  • Gode pensjonsordninger
  • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Tony Arntsen
Prosjektstyringsleder
Telefonnummer: 406 98 580

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon