Prosjektstyrer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Enheten Teknologi, innovasjon og utvikling omfatter flere avdelinger som hver for seg kjører flere prosjekter. Arbeidsområdet omfatter blant annet rapportering, oppfølging og kontroll for hele enheten.

Vi søker etter en medarbeider som vil inngå i et team med stor påvirkning på hvordan Bane NORs ressurser innen Digitalisering og Teknologi jobber. Teamet har ansvar for utvikling og forbedring av arbeidsprosesser, systemer for å måle kvaliteten på leveranser, håndtering av forbedringsforslag, implementering av nye prosesser, opplæring samt utvikling av digitale verktøy for å understøtte bruk av prosesser.

Arbeidsoppgaver

 • bidra i økonomistyringen i enheten og ivareta dette innenfor tildelt ansvarsområde
 • ivareta fakturainformasjon og annet underlag for økonomistyring
 • vedlikeholde budsjetter og ivareta kostnadsoppfølging innenfor tildelt ansvarsområde
 • delta i evaluering av tilbud
 • bidra i oppfølging av interne og eksterne leverandører
 • bidra i månedsrapportering, usikkerhetsstyring og planlegging
 • bidra til utarbeidelse og vedlikehold av styrende dokumenter

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen økonomi, teknikk eller annet relevant fagområde
 • relevant erfaring fra byggherreorganisasjon eller leverandør er en fordel
 • erfaring/kunnskap med bruk av relevante dataverktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • du har gode samarbeids
 • og kommunikasjonsegenskaper
 • du er strukturert og nøyaktig, og har stor arbeidskapasitet
 • du evner å jobbe både selvstendig og tverrfaglig i team
 • du er rettferdig, lojal og endringsvillig
 • må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • forsikrings og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Mikael Kofod
Telefonnummer: +4797527343

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon