Prosjektstyrer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens vegvesen, E16/Vossebanen: Arna- Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 70 medarbeidere.

Vi søker nå en initiativrik, erfaren og kommersiell anlagt prosjektstyrer til Utbygging Vest/Midt. Du vil få ansvar for alle prosjektstyringsrelaterte aktiviteter for tildelt ansvarsområde, inkludert kost kontroll, estimering, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsstyring, bistå i kontraktsoppfølging, og dokumentstyring.

Stillingen vil i prosjektet rapportere til prosjektsjef, funksjonelt til prosjektstyringsleder i Utbygging Vest/Midt, og personalmessig ligger stillingen under leder Prosjektstyring i Utbyggingsdivisjonen.

Arbeidssted er sentralt i Bergen sentrum.

Arbeidsoppgaver
 • Operativ prosjektstyrer i prosjektet – vedlikeholde alle styringssystemer og verktøy.
 • Lede prosjektets leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, kontraktsadministrasjon og endringsstyring, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap, og kontantstrøm i samsvar med styrende dokumenter, systemer, og retningslinjer i Bane NOR.
 • Kontroll og analyse av leverandørens rapporter som er basis for prosjektets styring
 • Tett dialog og oppfølging av prosjekt team, og delta i prosjektmøter med leverandører der hvor det er fordelaktig.
 • Sparringspartner og tett rådgiver til Prosjektsjefen. Innehar utfordrerrollen innen kommersielle/kostnads temaer i prosjektet.
 • Lede prosjektets usikkerhetsstyringsprosess og sørge for gjennomføring av usikkerhetsanalyser av estimater og prognoser.
 • Sørge for utarbeidelse av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader, med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i prosjektledelsen.
 • Prosjekts økonomi- og regnskapsrapportering. Lede utarbeidelse av månedsrapport og andre prosjektrapporter.
 • Sikre nødvendig kapasitet og kompetanse innenfor prosjektstyring i prosjektet
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere teknisk eller økonomisk utdanning eller tilsvarende innenfor relevant fagområde. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse.
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Minimum fem års erfaring fra prosjektstyring og lederskap i store investeringsprosjekter.
 • Innehar kompetanse til å fylle rollen innen plan, kost, eller usikkerhetsstyring om nødvendig.
Personlige egenskaper
 • Sterke analytiske og kommersielle egenskaper.
 • Strukturert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Henning Skeie
Telefonnummer: +47 993 89 399

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon