Prosjektstyrer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Jernbaneinfrastrukturen gjennomgår en omfattende fornyelse og modernisering i bl.a. Oslo området. Satsing på jernbane fortsetter i årene fremover.

Område Oslokorridoren har overordnet ansvar for drift, beredskap, korrektivt og forebyggende vedlikehold, samt gjennomføring av tildelte prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer i Østlandsområdet fra Larvik til Lillehammer.

Prosjektenhetene i område Oslokorridoren planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter for området. Vi har ansvar for en rekke tiltak som skal gi en mer driftsstabil jernbane og et bedre togtilbud for de reisende. Dette innebærer både å fornye gammel infrastruktur og bygge nytt.

Til en av våre tre prosjektenheter søker vi etter en dyktig prosjektstyrer med relevant utdannelse og erfaring fra oppfølging og styring av prosjekter. Som prosjektstyrer vil du jobbe med en portefølje av prosjekter og bidra med budsjettering, oppfølging og rapportering i prosjektene. Stillingene medfører et stort arbeidsspenn i en prosjektportefølje med fornyelses- og mindre investeringsprosjekter.

Stillingen rapporterer til prosjektsjef.

Stasjoneringssted er p.t. Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Månedlig rapportering og kontinuerlig oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektene.
 • Etablering og oppfølging av prosjektenes prognoser, budsjettering og kostnader, samt delta i årlig budsjettarbeid.
 • Gjennonføre usikkerhetsanalyse, med hensyn på kostnader, fremdrift og risiko.
 • Bidragsyter til prosjektenes styringsdokument for forhold knyttet til prosjektstyring, herunder økonomiske prognoser, fremdriftsplan samt styrings- og kostnadsrammer.
 • Planlegging av prosjektenes fremdrift, herunder fastsetting av milepæler og tilhørende aktiviteter.
 • Kontraktsoppfølging, herunder etablering og oppfølging av system for kontraktsendringer (endringsordre).
 • Deltakelse i partsmøter hvor månedsrapport gjennomgås.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som har bachelor/master innen økonomi eller innen teknisk utdanning med økonomifag. God relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Du må ha kunnskap om og relevant arbeidserfaring med økonomistyring og oppfølging av prosjekter, fortrinnsvis innen infrastruktur- og/eller bygg- og anleggsbransjen.
 • Det er viktig at du har kjennskap til bruk av prosjektstyringsverktøy innenfor oppfølging og planlegging av framdrift og kostnader, samt ha erfaring med Primavera og ISY Prosjektøkonomi. Erfaring med bruk av Agresso økonomisystem er en fordel.
 • Kjennskap til gjennomføring av usikkerhetsanalyser, med hensyn på kostnader, fremdrift og risiko.
 • Kjennskap til statlig økonomistyring er en fordel.
 • Kjennskap til Bane NORs arbeidsprosesser, styringssystem og tekniske krav er en fordel.
 • Du må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

Som prosjektstyrer er det viktig at du er analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater i prosjektene. Du må være i stand til å ta initiativ, være tett på og aktivt søke informasjon slik at at oppgaven løses på en god måte.

Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Prosjektene består av mange ulike faggrupper og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsfokusert og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker.

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en organisasjon som utfører samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

I tillegg kan vi tilby:

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • p.t. personalbillett på NSB sine tog

Kontaktpersoner

Mia Bjar
Telefonnummer: (+47) 950 86013
Mia Bjar
Telefonnummer: (+47) 950 86013

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon