Prosjektstyrer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten.

I 2018 er forventet produksjon ca 1 milliard kroner og totalt er prosjektporteføljen på ca 8 milliarder kroner. Prosjektene våre har stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av medarbeidere med høy fagkompetanse og stort engasjement, og du vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Infrastrukturprosjekter er geografisk delt i en avdeling i Oslo med ca.35 medarbeidere og en avdeling i Trondheim med ca.30 medarbeidere.

Vi søker nå etter en erfaren prosjektstyrer til vår avdeling i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Månedlig rapportering og kontinuerlig oppfølging av økonomi og framdrift
 • Etablering og oppfølging av prosjektenes prognoser, budsjettering og kostnader, samt delta i årlig budsjettarbeid
 • Planlegging av prosjektenes fremdrift, herunder fastsetting av milepæler og tilhørende aktiviteter
 • Ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av prosjektenes usikkerhetsstyring-/register, herunder risikovurdering, kostnader og oppfølging av tiltak
 • Være bidragsyter til prosjektenes styringsdokument for forhold knyttet til prosjektstyring, herunder økonomiske prognoser, fremdriftsplan samt styrings- og kostnadsrammer
 • Kontraktoppfølging, herunder etablering og oppfølging av system for kontraktsendringer (endringsordre)

Andre oppgaver som naturlig hører til under faget kan tillegges stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor/- master innen økonomi eller tilsvarende
 • Kunnskap om og minimum 5 års relevant arbeidserfaring med økonomistyring og oppfølging av prosjekter, fortrinnsvis innen bygg-/anleggsbransjen
 • Kjennskap til bruk av prosjektstyringsverktøy innenfor oppfølging og planlegging av framdrift og kostnader
 • Erfaring fra Primavera, ISY Prosjektøkonomi og Agresso økonomisystem er en fordel

Personlige egenskaper

 • Analytisk, systematisk og ha en arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater
 • Være i stand til å ta initiativ og aktivt søke informasjon slik at oppgaven løses på en god måte
 • Ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsfokusert og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker
 • Utadvendt, positiv og med stor arbeidskapasitet

Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i Bane NOR
 • Dyktige kolleger og engasjerte fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Svein Erik Bakke
Telefonnummer: (+47) 91614699

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon