Prosjektstyrer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Infrastruktur Område Midt omfatter Dovrebanen (Lillehammer-Trondheim), Raumabanen, Rørosbanen, Solørbanen, Nordlandsbanen (Trondheim - Steinkjer) og Meråkerbanen.

Vi har ansvar for planlegging og bygging av en rekke tiltak som skal gi en mer driftsstabil jernbane og et bedre togtilbud for de reisende. Dette innebærer både å fornye og å bygge nye jernbaneanlegg. Prosjektenheten i Område Midt gjennomfører jernbaneprosjekter for omlag 500 millioner kroner i 2017.

Vi søker en erfaren prosjektstyrer som skal bistå leder av enheten og prosjektlederne med styring av økonomi og fremdrift i prosjektene våre.

Prosjektenheten har kontorer i Trondheim, og stillingen rapporterer til prosjektsjef.

 

Arbeidsoppgaver

 • månedlig rapportering og kontinuerlig oppfølging av økonomi og framdrift
 • etablering og oppfølging av prosjektenes prognoser, budsjettering og kostnader, samt delta i årlig budsjettarbeid
 • planlegging av prosjektenes fremdrift, herunder fastsetting av milepæler og tilhørende aktiviteter
 • planlegging av ressursbruk i prosjektene og porteføljen
 • ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av prosjektenes usikkerhetsstyring-/register, herunder risikovurdering, kostnader og oppfølging av tiltak
 • bidragsyter til prosjektenes styringsdokument for forhold knyttet til prosjektstyring, herunder økonomiske prognoser, fremdriftsplan samt styrings- og kostnadsrammer
 • kontraktoppfølging, herunder etablering og oppfølging av system for kontraktsendringer (endringsordre)

Andre oppgaver som naturlig hører til under faget kan tillegges stillingen.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • bachelor/- master innen økonomi eller tilsvarende
 • kunnskap om og minimum 5 års relevant arbeidserfaring med økonomistyring og oppfølging av prosjekter, fortrinnsvis innen bygg-/anleggsbransjen
 • kjennskap til bruk av prosjektstyringsverktøy innenfor oppfølging og planlegging av framdrift og kostnader
 • erfaring fra Primavera, ISY Prosjektøkonomi og Agresso økonomisystem er en fordel

 

Personlige egenskaper

 • analytisk, systematisk og har en arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater
 • være i stand til å ta initiativ og aktivt søke informasjon slik at oppgaven løses på en god måte
 • ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsfokusert og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker
 • utadvendt, positiv og med stor arbeidskapasitet

Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk.

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • p.t. fribillett på NSB sine tog

Kontaktpersoner

Christoffer Østvik
E-postadresse: ovk@banenor.no
Telefonnummer: 916 72 506

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon