Prosjektstyrer ERTMS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet innen 2030. Med ERTMS vil trafikkstyringen på jernbanen bli digitalisert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

ERTMS-programmet har behov for en dyktig prosjektstyrer til prosjektet Signalling System - ERTMS. I denne stillingen vil du få en sentral rolle i oppfølgingen av én av landets største teknologikontrakter.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle, implementere, følge opp, rapportere mot og revidere kostnadsbudsjettet til prosjektet
 • sørge for at data i ISY prosjektøkonomi er riktig og oppdatert
 • følge opp leveranser av baseline og månedsrapporter. Sørge for at krav til kostnadsstyring i kontrakt blir overholdt og at rapportering er riktig og rettidig
 • arbeide med byggherreorganisasjonen for å budsjettere og følge opp byggherrekostnader
 • bidra i prosjektets månedsrapportering, spesielt på KPI-er og punkter som gjelder kostnadsstyring og kostnadsprognoser
 • bistå og koordinere endringsstyringen i prosjektet
 • sørge for samsvar mellom periodiseringen av kostnadsbudsjettet og prosjektets fremdriftsplan
 • følge opp at kostnader henføres riktig, blant annet gjennom oppfølging av fakturakoding og vedlikehold av timeføringsaktiviteter (I-numre)
 • følge opp og gjennomføre tiltak for at kostnader ikke henføres prosjektet uten avtale
 • delta i revisjoner knyttet til fagfeltet

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen økonomi, teknikk eller annet relevant fagområde
 • relevant erfaring med prosjektstyring
 • god tallforståelse og gode analytiske ferdigheter
 • erfaring/kunnskap med bruk av relevante dataverktøy
 • meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • du har gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper
 • du tar initiativ og har stor arbeidskapasitet
 • du er strukturert og nøyaktig
 • du evner å jobbe både selvstendig og tverrfaglig i team

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • god pensjonsordning
 • årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Bjørn Andreas Romestrand
Leder ERTMS Cost and Change Control
Telefonnummer: 909 88 857

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon