Prosjektstilling / Spredt avløp

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å delta i spennende og utfordrende oppgaver?

I Gran kommune er det store områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse som ikke er tilknyttet offentlig avløp.

Arbeidet med kontroll og oppfølging av private avløpsanlegg har pågått siden 2004. Det ønskes nå å øke innsatsen på dette feltet en periode. Gran kommune ønsker derfor å engasjere en medarbeider til innen dette fagområdet i 100 % stilling, i første omgang for 2 år.

Beskrivelse av tjenestested

Enheten for Vann og avløp har 17 årsverk fordelt på en driftsavdeling og en utviklingsavdeling. Stillingen er knyttet til utviklingsavdelingen og arbeidsplassen vil være i rådhuset på Jaren. Arbeid ute i felt vil være en stor del av jobben.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene kan tilpasses noe ut fra søkers kvalifikasjoner. Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Kartlegging og tilsyn med mindre avløpsanlegg
 • Saksbehandling i tilknytning til oppfølging av anlegg
 • Kommunikasjon med innbyggere
 • Behandling av andre saker etter forurensingsloven

Ønsket kompetanse

 • Det er ønskelig med eksamen fra relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid og kunnskap innen områdene vannkvalitet, jordfysikk og hydrogeologi vil bli tillagt vekt.
 • Manglende utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring innen faget.
 • Kjennskap til relevant IKT-verktøy.

Førerkort klasse B, bruk av egen bil i tjenesten må påregnes.

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Selvstendighet og gode samarbeidsegenskaper.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og utviklende stilling
 • Opplæring etter behov
 • Fleksibel arbeidstid
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Kjøregodtgjørelse etter Statens satser

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.

Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 22.11.2019 Utlyst dato 23.10.2019 Vårref 1658

Kontaktpersoner

Trygve Rognstad
Enhetsleder
Mobil: 934 00 898

Hvem er Gran kommune -?

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no