Prosjektstilling - byrom og byutvikling - Plan og bygning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Prosjektstilling, 100 prosent, for snarlig tiltredelse. Stillingen vil ha en varighet på to år, med mulighet for forlengelse. 

Prosjektstillingen inngår i Virksomhet Plan og bygning som til sammen har 22 ansatte med variert faglig bakgrunn innen byutvikling, arkitektur, landskapsarkitektur, areal- og samfunnsplanlegging. 

Arbeidsoppgaver:

  • Ålesund kommune er med i fylkeskommunen sitt utviklingsprogram «Byen som regional motor». Gjennom dette programmet har kommunen fått tildelt midler for å jobbe med konkrete byutviklingsprosjekter. Flere av prosjektene er knyttet til utvikling av byrom, det skal lages en byromsstrategi og en gatebruksplan. Av prosjektene som har fått støtte inngår blant kollektivterminal i Keiser Wilhelmsgate, nytt kollektivknutepunkt på Campus, gatebruksplan for sentrum og det skal også søkes om støtte til andre konkrete prosjekter. Som ansvarlig for byutviklingsprosjektene vil du få i oppgave å koordinere arbeidet med en byromsstrategi og gatebruksplan, sikre involvering av relevante aktører og å styre kommunens arbeid med andre byromsprosjekter. Du vil samarbeide tett med resten av plan- og bygningsavdelingen og være med prosjektgruppa for «Byen som regional motor».

Kvalifikasjoner:

  • Du bør ha høyere utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur, byutvikling eller lignende. 
  • Erfaring med prosjektledelse og kommunal forvaltning vil være en fordel.

Personlige egenskaper

  • Vi søker en selvstendig, engasjert og resultatorientert person med faglig bakgrunn og erfaring fra arbeid med byrom og byutvikling. 
  • Vi ønsker oss en samarbeidsorientert medarbeider som er god på kommunikasjon og kontaktskaping.

Vi tilbyr

  • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kollegaer. 
  • Lønn etter avtale. 
  • Fleksibel arbeidstid. 
  • Kommunale ansettelsesvilkår, pensjonsordning og personalforsikring. 
  • Ålesund kommune er en IA-bedrift.

 

Kontaktpersoner

Anne Mette Liavåg
Plan- og strategisjef
Telefonnummer: (+47) 992 32 321
Lars Roger Lundanes
Konstituert virksomhetsleder
Telefonnummer: (+47) 701 62 623
Liv Kjersti Finholt
Rådgiver

Hvem er Ålesund kommune?

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.