Prosjektsjef Bygninger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. mars, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg med solid prosjekterfaring som vår nye prosjektsjef til avdeling Bygninger Oslo. Er du klar for å håndtere resultatansvar og markedsfokus for vår spennende portefølje knyttet til Entreprenører, Private eiendomsaktører og Industri? Vil du være del av vårt lederteam for over 200 ansatte?

Du kan få en nøkkelrolle i å videreutvikle et av Norges ledende miljøer innen privat komplekse funksjonsbygg.

I rollen som Prosjektsjef vil du få et spesifikt porteføljeansvar. Det betyr at du blir vår prosjekteier og følger opp våre prosjektledere av leveransene. I hverdagen er du en viktig støttespiller for prosjektlederne, og også en viktig samarbeidspartner for vårt markedsteam. Du skal utvikle våre kunderelasjoner med større gjentagende kunder gjennom god kvalitet i både tilbudsarbeid, prosjektgjennomføring og mersalg. 

Som del av ledergruppen vil du kunne øve innflytelse på vår forretningsvirksomhets retning og vår prosjektgjennomføring. 

COWI er en sterk pådriver innen bærekraft og vår visjon er «Together we shape a sustainable and liveable world». Vi er dedikerte til å gjøre en positiv forskjell for samfunnet og fremtidige generasjoner. I COWI vil du bli en del av et dyktig team med hyggelig kolleger og støttende ledere. Du vil jobbe med varierte oppgaver der du utvikler deg faglig og utvider potensialet ditt.

Bli en del av vår avdeling Bygninger i OsloCOWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med over 7000 medarbeidere hvorav rundt 1350 i Norge. Du vil jobbe i et av Norges ledende fagmiljø innen bygg og konstruksjon. I avdeling Bygninger Oslo vil du bli en del av en divisjon bestående av over 200 medarbeidere fordelt på tolv fagseksjoner og prosjektsjefer som er ansvarlig for sine prosjektporteføljer. Vi er en avdeling i vekst og våre ingeniører jobber med prosjektering og rådgiving overfor private og offentlige byggherrer og entreprenører. COWI er rigget for store prosjekter. Vi har ledelse og prosjektering på Regjeringskvartalet, Fornebubanen og flere sykehusprosjekter i Norge.

Våre ingeniører jobber tett med byggherrer og entreprenører fra tidligfase og konseptutredninger til forprosjekt og full prosjektering med oppfølging i byggefase. Avdelingen har alle byggfaglige disipliner dekket og tar flerfaglige oppdrag. I tillegg samarbeider vi på tvers i divisjonen og selskapet internasjonalt for å dekke kapasitet og spesifikke behov.

Vi har ambisjoner om å delta i enda flere prosjekter som innebærer ombruk og grønn energi.

Hvem er du?Vi tror du har lang og god erfaring som prosjektleder – eller i en lederrolle hos relevant aktør. Kanskje er du allerede prosjektsjef, linjeleder, seksjonsleder eller tilsvarende. Du er god til å skape relasjoner, bygge nettverk og skape de gode prosjektmulighetene for COWI. Du har høyere teknisk utdannelse, fortrinnsvis på mastergradsnivå, og minst 10 -15 års relevant erfaring, gjerne fra rådgivnings- eller entreprenørvirksomhet. Erfaring fra byggherresiden er også svært relevant. Hvis du har god forståelse for komplekse prosjekter, kontrakt/avtaleoppfølging, og har kommersielt fokus, så er det klare pluss. 

Vi er på jakt etter deg som trigges av de mulighetene markedet gir, forstår kundenes behov for rådgivning og prosjektering, kjenner til Norsk Standard, og har skapt lønnsomme prosjekter gjennom krevende kontrakter med endring- og tilleggsarbeider.

Ditt ansvar vil omfatte:

  • Porteføljeledelse med resultatansvar
  • Som Prosjektsjef vil du inngå i avdelingens ledergruppe 
  • Prosjektledelse av egne prosjekter
  • Forretningsutvikling innenfor porteføljen eller bransjesegmentet i Norge
  • Ledelse av markeds- og tilbudsarbeid
  • Utvikling av gode relasjoner og partnerskap i det norske og skandinaviske markedet

COWI som arbeidsplassVåre ansatte er vår største ressurs. Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn.  

Vi tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet. 

Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter. Videre får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.

Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Interessert?Da ser vi gjerne at du søker nå og sender oss din CV. Hvis du ønsker en uforpliktende prat før du søker eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med Øyvind Foyn (Vice President Bygninger Oslo) på oefn@cowi.com eller tlf: +47 957 53 815.

Vi tror på like muligheterCOWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, livssituasjon, funksjonsnedsettelse eller alder.

#Li-Hybrid

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger