Prosjektsjef

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Helse Sør-Øst RHF bygg og eiendom skal bidra til et profesjonelt eierskap og forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse. Den skal også bidra til at forvaltningen av eiendomsmassen fremmer kostnadseffektive og gode helsetjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, og på en måte som sikrer verdiene i eiendomsmassen.

Vi søker en selvstendig og faglig sterk person som vil være med på å utvikle eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst slik at den kan understøtte god og effektiv pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø for ansatte. Stillingen rapporterer til direktør for bygg og eiendom.

Arbeidsoppgaver

 • Strategiske føringer for bygg- og eiendomsvirksomheten
 • Styring og oppfølging av større byggeprosjekter som Helse Sør-Øst RHF gjennomfører
 • Støtte til helseforetakene i sykehusplanlegging
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter og utredninger innen området
 • Saksbehandling av søknader om investeringer i bygg og eiendom
 • Deltakelse i nasjonale prosesser knyttet til kunnskapsoppbygging og erfaringsoverføring innen bygg- og eiendomsområdet 

Kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse innen relevante fagområder
 • Erfaring fra planlegging og bygging av sykehus eller komplekse bygg/anlegg
 • Bred erfaring, helst innen prosjektledelse av større prosjekter i ulike faser -tidligfaser, prosjektering og gjennomføring
 • Kunnskap om, og erfaring fra ulike kontrakts- og gjennomføringsmodeller
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert, analytisk og målrettet
 • Evne til å skape resultater i samarbeid med andre på tvers i organisasjoner
 • Gode kommunikasjons-, samarbeids- og fremstillingsevner
 • Initiativrik og selstendig 

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling på et svært spennende og samfunnsnyttig område i utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikring- og pensjonsvilkår.

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, med kontorlokasjoner i Oslo og Skien. Fleksible løsninger med hensyn til kontorsted kan diskuteres.

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kontaktpersoner

Anne-Hilde Bråtebæk
Avdelingsdirektør
Mobil: 905 88 144

Hvem er Helse Sør-Øst RHF?

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 80 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no