Prosjektsjef eiendomsutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 Kommersiell eiendomsutvikling - Knutepunktprosjekter - Totalansvar Bane NOR Eiendom står foran utvikling av mange spennende og krevende eiendomsutviklingsprosjekter. Disse spenner fra mindre enkeltstående prosjekter til store og komplekse knutepunktprosjekter i de store norske byene. Vi søker derfor etter én eller flere prosjektsjefer som vil få sentrale roller.

Bane NOR Eiendom utvikler prosjekter både i egen regi og med samarbeidspartnere i single-purpose selskaper. Arealformålene i Bane NOR Eiendom spenner fra bolig, hotell, kontor, handel og logistikkbygg til formålsbygg med jernbanekarakter. Vi fokuserer på kvalitet, økonomi, fremdrift og HMS og er et ledende eiendomsselskap innen miljø og energi. Det stilles høye krav til samarbeid og koordinering både internt og mot eksterne samarbeidspartnere.     

Ønskede kvalifikasjoner

Du bør ha høyere relevant utdanning og minimum 5-8 års erfaring fra prosjektledelse. Relevante erfaringsområder kan være eiendomsutvikling fra byggherresiden, konsulentvirksomhet, prosjektledelse fra entreprenørsiden eller eiendomsprosjekter generelt, eller en kombinasjon av dette. Det viktigste er din evne til å skape gode forretningsmessige resultater og ditt bidrag til en offensiv by- og stedsutvikling i tråd med våre strategier.

Personlige egenskaper

Du må ha kommersiell teft, sterk gjennomføringsevne, systematisk arbeidsstil og være dyktig til å kommunisere på alle nivå for å skape gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.    

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr en spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og inspirerende miljø med stor grad av frihet under ansvar, der resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker.  
  • Moderne lokaler nær Oslo S
  • Fleksible arbeidstidsordninger
  • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger 

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Atle Ronglan, tlf. 966 27 089, Christian Heiberg, tlf. 992 98 574 eller Christian Høie Lie, tlf. 984 84 870. De kan behandle alle henvendelse konfidensielt.  

Kontaktpersoner

Atle Rognlan
Visindi
Telefonnummer: tlf 966 27 089
Christian Heiberg
Visindi
Telefonnummer: tlf 992 98 574
Christian Høie Lie
Visindi
Telefonnummer: tlf 984 84 870

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger