Prosjektsjef

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt medhøye ambisjoner. Vi søker Prosjektsjef som skal ha ansvar for å lede arbeidetmed forberedelse og gjennomføring for en av Norges største tunnelentreprisermed anleggsområde Sollihøgda og planlagt anleggsstart hovedarbeider 2021/22 og forberedende arbeider i 2021.

Stillingen rapporterer til Prosjektdirektør.Arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Sandvika.Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede arbeidet med prosjektering, kontraktutarbeidelse og bygging av strekningen inkludert grensesnitt mot eksisterende anlegg og massehåndteringsentreprisen som skal forsyne hele prosjektet med kvalitetsmasser 
 • Ansvar for langsiktig prioritering, styring og gjennomføring iht krav til SHA, økonomi, framdrift og kvalitet
 • Sentral bidragsyter i ledelse, kontinuerlig erfaringsoverføring, forbedring og utvikling av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
 • Løse de oppgaver som forventes av en Prosjektsjef for store prosjekter i Bane NOR, i samspill med resten av organisasjonen i Bane NOR og Statens vegvesen
 • Oppgaveansvar for de personene som er dedikert delprosjektet
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse innen bygg og anlegg, fortrinnsvis på masternivå
 • Solid ledererfaring fra ledelse av store komplekse bygg- og anleggskontrakter, fortrinnsvis innen infrastruktur og tunnelbygging
 • Betydelig erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • God kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk og forskrifter innen fagområdet
 • Erfaring fra prosjektering og bygging av jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av totalentreprisekontrakter er en fordel
 • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du er en inspirerende kulturbygger som kan å skape gode lag som spiller hverandre gode
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper internt og eksternt
 • Du er en løsningsorientert leder med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Du tar initiativ, er fleksibel, innovativ og besluttsom
 • Du jobber strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hvor du vil være med og utvikle gode prosesser og rutiner for prosjektet
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett med Vys tog

Kontaktpersoner

Morten Klokkersveen
Telefonnummer: (+47) 416 10 640

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger