Prosjektsjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Divisjonen Infrastruktur har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur.

Infrastrukturdivisjonen er Bane NORs største divisjon. Hoveddelen består av seks områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter.

Område øst planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter på Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen. Vi har ansvar for en rekke store og små tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Hos oss får du delta i hele prosjektets syklus, helt fra behovskartlegging og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert til drift.

Prosjektaktiviteten er økende og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Som prosjektsjef vil du bli en del av et arbeidsmiljø som består av medarbeidere med høy fagkompetanse og stort engasjement. Du vil få anledningen til å arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Vi ønsker å styrke prosjektavdelingen vår og søker nå etter en erfaren prosjektsjef til å lede avdelingen i Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • Resultatansvar for avdelingens prosjekter, planlegge, lede og følge opp avdelingens prosjektportefølje
 • Lederansvar for avdelingens medarbeidere, herunder fagfelt som prosjektledelse, sikkerhet, planlegging, prosjekteringsledelse, byggeledelse, økonomi og kontrakt samt ferdigstillelse
 • Du vil inngå i områdedirektørens ledergruppe og dermed også være sterkt delaktig i å sørge for at jernbane nettet både driftes og utbygges på en god måte
 • Sikre at våre prosjekter gjennomføres ihht vår prosjektgjennomføringsmodell og aktivt bidra til å forbedre våre arbeidsprosesser og rutiner
 • Det forventes at prosjektsjefen aktivt legger til rette for et godt arbeidsmiljø internt i avdelingen, godt samarbeid med andre enheter i Bane NOR og med eksterne bidragsytere.
 • Sikre riktig kompetanse i prosjektavdelingen, medarbeiderutvikling og rekruttering
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse på master eller bachelor nivå
 • Solid prosjektleder erfaring fra jernbane, entreprenør, byggherreorganisasjon eller som rådgiver
 • God på planlegging, økonomiforståelse, kontrakts kunnskap
 • Erfaring fra prosjektering og bygging av jernbaneanlegg er en fordel
 • Norsk språk er det daglige arbeidsspråket
Personlige egenskaper
 • Du har en arbeidsstil som er strukturert og proaktiv
 • Du evner å motivere og bygge lag
 • Resultatorientert
 • Samarbeidsevne er svært viktig, et jernbaneprosjekt har et meget bredt inngrep mot øvrige deler av organisasjonen
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.
Vi tilbyr
 • En spennende stilling i konsern i sterk utvikling
 • Gode påvirkningsmuligheter, både i egen avdeling og gjennom deltagelse i områdets ledergruppe
 • Vekst og satsing på jernbane, med de muligheter det gir for videre utvikling
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår, deriblant personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Lars Hovdenak
Telefonnummer: (+47) 920 97 755
Tore Fjukstad
Telefonnummer: (+47) 957 74 040

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon