Prosjektsjef til Norges mest spennende eiendomsmasse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer i eiendom, bygg og anlegg for 2-3 mrd. kroner årlig og er forsvarssektorens byggherre.

Forsvarsbygg avdeling Prosjekt og avhending ved Prosjektseksjon II leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren i hele landet. Vi styrer og leder investeringsprosessen fra prosjektering til overlevering, inkludert innredning. Anskaffelsesstrategi, prosjektorganisering og –ledelse, samt sterk utnyttelse av markedskraft er i fokus. Prosjektporteføljen spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til mer komplekse prosjekter som større utdanningsfasiliteter, verksted og vedlikeholdsfasiliteter, drivstoffanlegg, veier, kaier, infrastruktur, skyte- og øvingsfelt, operative forsvarsanlegg m.m. Investeringene i seksjonen er til enhver tid fordelt på ca 100 forskjellige prosjekter.

Som Prosjektsjef er du en av tre prosjektsjefer i seksjonen, aktivt medlem i ledergruppen i Prosjektseksjon II og rapporterer til Seksjonssjef. Du får totalansvar for en portefølje av prosjekter og at de leveres innenfor tid, kostnad og kvalitet. Porteføljen er for tiden primært i østlandsområdet, men dette vil kunne endre seg over tid, avhengig av Forsvarets behov. Prosjektsjef leder, følger opp og utvikler den enkelte prosjektleder. Vi søker deg med tung prosjektkompetanse innenfor prosjektering og oppføring av bygge og anleggsprosjekter. Du er strukturert, beslutningsdyktig, har stor fleksibilitet og kapasitet. Du bidrar med faglig tyngde og motiveres av å hele tiden se etter effektivisering av prosesser. Du har gode lederegenskaper, evner å se «det store bildet» og helheten og er dyktig i prosjektorganisering/teambygging.

  

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for samtlige prosjekter i tildelt portefølje
 • Ansvarlig for at prosjektene utføres med god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts- og kontraktsstyring
 • Ansvarlig for at prosjektene organiseres tilstrekkelig effektivt, med god kvalitet og innenfor rammer og føringer som er gitt i Forsvarsbygg og av lover og forskrifter.
 • Ansvarlig for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Faglig foresatt for tildelte prosjektledere
 • Initiere og sikre gode prosesser i alle faser av prosjektene med spesielt fokus på å være en profesjonell byggherre og kontraktspart, anskaffelesstrategi og ivaretakelse av Forsvarsbyggs byggherreansvar iht Byggherreforskriftens føringer
 • Kundedialog og samhandling med Forsvarsdepartementet
 • Ansvarlig for brukeravklaring og annen kommunikasjon med brukere, oppdragsgivere, ulike forvaltningsorgan og øvrige avdelinger i Forsvarsbygg
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Resultat- og personalansvar

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå
 • Lang relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Ønskelig med relevant mastergrad
 • Relevant og relativt lang ledererfaring
 • Relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen (prosjektering og gjennomføring)
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Forståelse for komplekse prosesser og organisasjoner
 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Analytisk og strategisk
 • Resultatorientert

 

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et levende og hektisk miljø
 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra kr 792 700 til kr. 938 700. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med mulighet for lån og gode forsikrings- og pensjonsordninger for statsansatte. (Det trekkes 2% fra bruttolønn pr mnd til lovbestemt pensjonsinnskudd for den enkelte).

Kontaktpersoner

Erik Anders Helin
Telefonnummer: (+47) 959 69 703
Jens Hugo Leiknes
Telefonnummer: (+47) 951 94577

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere stillinger