Prosjektsjef tidligfase

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg søker en erfaren prosjektsjef til tidligfase. Prosjektsjef vil være ansvarlig for prosjektetablering, konseptvurdering og forprosjektering av en portefølje av bygge- og anleggsprosjekter. Vedkommende vil ha personalansvar for prosjektledere og resultatansvar for sin portefølje. Stillingen rapporter til seksjonssjef tidligfase. Arbeidssted vil være Hamar, Oslo, Bergen eller Bardufoss.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for tildelt prosjektportefølje
 • Ansvarlig for porteføljens behov- og funksjonsanalyser, alternativsvurderinger og utarbeidelse av kravdokument, løsningsdokument og forprosjekt
 • Ansvarlig for at grensesnitt mot tilstøtende prosjektsjefer til enhver tid er ivaretatt
 • Ansvar for at tidligfase prosjektene utføres med god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts- og kontraktsstyring.
 • Ansvarlig for at risikoer med tilhørende tiltak blir fulgt opp
 • Ansvar for at prosjektene organiseres tilstrekkelig effektivt, med god kvalitet og innenfor rammer og føringer som er gitt i Forsvarsbygg og av lover og forskrifter.
 • Ansvar for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Faglig ansvar for prosjektlederne i enheten
 • Skal initiere og sikre gode prosesser i alle faser av prosjektene med spesielt fokus på å være en profesjonell byggherre og kontraktspart, anskaffelsesstrategi og ivaretakelse av Forsvarsbyggs byggherreansvar iht. Byggherreforskriftens føringer
 • Ansvar for kundedialog og samhandling med relevante prosjektinteressenter
 • Ansvar for brukeravklaring og annen kommunikasjon med brukere, oppdragsgivere, ulike forvaltningsorgan og øvrige avdelinger i Forsvarsbygg
 • Skal sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Resultat- og personalansvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå.
 • Ønskelig med relevant mastergrad
 • Relevant ledererfaring
 • Relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Forståelse for komplekse prosesser og organisasjoner
 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Analytisk og strategisk
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra kr. 745 600 til kr. 882 900. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Jon Fløgstad
Telefonnummer: (+47) 95914935

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger