Prosjektsjef planprosjekter Vestfoldbanen

Stillingsbeskrivelse

 

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Den omfatter hele InterCity-utbyggingen, inkludert prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, samt flere prosjekter på Vestlandet.

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca.135 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstillt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019 og flere står for tur i årene fremover.  

Bane NOR fortsetter for tiden sitt arbeid med planavklaringer gjennom kommunedelplan og/eller reguleringsplanvedtak på gjenstående strekninger mellom Tønsberg og Larvik samt hensettingsanlegg i Drammen og Tønsberg, for senere utbygging.

Som prosjektsjef for planprosjektene på Vestfoldbanen vil du være medvirkende til at prosjektene når sine definerte mål. Stillingen vil være en del av ledergruppen i Utbygging Vestfoldbanen og vil rapportere til Prosjektdirektør. Stasjoneringssted vil være Tønsberg. Reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og sikre en forsvarlig gjennomføring av planarbeidene, både teknisk, økonomisk og fremdrift
 • Ansvarlig for planprosess mot offentlige myndigheter, inkludert være Bane NORs representant utad i den daglige oppfølging av planprosjektene
 • Styre rådgiverkontrakter tilknyttet planfasen
 • Ansvar for å lede planleggingsteamet
 • Planlegge organisering og avklare bemanningsbehov for prosjektansvarlig og personalansvar matrise
 • Inngå i Utbygging Vestfoldbanen sin ledergruppe
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og relevant regelverk følges

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra ledelse av store komplekse planprosjekter innen infrastruktur,
 • God kunnskap om og erfaring fra planlegging etter plan og bygningsloven
 • God forståelse for politiske beslutningsprosesser og kommunikasjon i tilknytning til dette
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen er ønskelig
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God leveringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og flink til å samarbeide på tvers av faggrupper
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Personal billett med Vys tog

Kontaktpersoner

Elsebeth A. Bakke
Sjef Plan og portefølje
Telefonnummer: 91529402
Lars André Tangerås
Telefonnummer: 91675735

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger