Prosjektsjef - ny Sentrumstunnel

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å planlegge og bygge fremtidens T-banesystem?  Sporveien har fått byggherreansvaret for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum og skal lede arbeidet med forprosjekt, prosjektering og bygging. Forprosjektet skal gjøres i samarbeid med Ruter som har fått ansvar for reguleringsplan og KVU. Vi søker etter en erfaren, dyktig og engasjert prosjektsjef som kan lede Sporveiens arbeider.

Vi søker nå også prosjekteringsleder til ny T-banetunnel - se https://sporveien.recman.no/job.php?job_id=101648

Kort om prosjektet

Den store befolkningsveksten i Oslo og Akershus krever gode mobilitetsløsninger, og Sporveien samarbeider med både kommunale og statlige fagaktører for å utvikle kollektivtransportnettverket. T-banens rolle er å frakte store reisestrømmer raskt og effektivt inn til de store knutepunktene. For å kunne møte fremtidens transportbehov må alle grenbaner få flere avganger. Det er ikke plass til flere tog gjennom eksisterende T-banetunnel, og det planlegges nå en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum bygger opp om det nasjonale nullvekstmålet om at persontrafikkveksten i hovedstadsområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, samt målsettingen i Oslo kommune om å redusere biltrafikken med 1/3 innen 2030.

Planprogrammet for ny T-banetunnel ble fastsatt i Oslo kommune 2. juli  2019 og arbeidet med reguleringsplan, KVU og forprosjekt kan nå settes i gang. Med bakgrunn i tidligere erfaringer planlegges det å gjennomføre forprosjekt parallelt med reguleringsplanarbeidet. Det antas at reguleringsplanen og forprosjektet vil være klart for kvalitetssikring 2 og politisk behandling i 2023.

Ansvar og hovedoppgaver:

Som prosjektsjef får du ansvar for prosjektledelse herunder et helhetlig ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS ihht. prosjektmandat, budsjett og bevilgning.

Prosjektsjefen vil få ansvar for å etablere og lede et prosjektteam for Sporveiens oppdrag.  

Prosjektsjefen vil følge opp innleide konsulenter og rådgivere og ha ansvar for koordinering av tilgrensende overflateprosjekter i Oslo kommune.  Videre vil prosjektsjef følge opp fremdrift og rapportere til prosjekteier, styringsgrupper og oppdragsgiver, gi tydelige bestillinger og avklaringer, herunder endringshåndtering og gi tilbakemelding og innspill på arbeid og utredninger.  Prosjektsjef skal sikre godt samarbeid og god koordinering mot Oslo kommune og andre samarbeidsparter.

Kvalifikasjoner

Som prosjektsjef har du relevant fra universitet eller høyskole. Erfaring med å lede større prosjekter innenfor samferdsel eller eiendom i en eller flere av de aktuelle fasene er et minimum.  Vi ønsker søkere med prosjektledersertifisering samt erfaring med å jobbe med komplekse kontrakter.  Vi ser det som en fordel med kjennskap til kollektivtrafikk og fra offentlig forvaltning samt kjennskap til krav og standarder innenfor bygging og drift av jernbaneanlegg inkludert jernbaneloven med forskrifter.  Du forstår og gjør deg forstått på norsk både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er en drivende god prosjektleder, som motiveres av å nå resultater, er pålitelig og kvalitetsbevisst.  Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne. Stillingen krever meget god forretningsforståelse og evne til å se helhet og sammenhenger.  Du trives i team, er en dyktig relasjonsbygger og viser god organisasjonsforståelse.  Viktig at du beholder roen i hektiske situasjoner og er fleksibel og løsningsorientert.  Du må etterleve og være rollemodell for Sporveiens verdier pålitelig, engasjert og samhandlende.


Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
   
  Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, med mulighet for å trekke søknaden før offentliggjøring.
   
  Vi imøteser din søknad og CV via vårt rekrutteringssystem innen 6. oktober.  Søknader vil bli fortløpende vurdert.

  Dersom du har spørsmål om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch på telefon 982 10 004.

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Telefonnummer: 958 32 738
Hanna Rachel Broch
UIbyggingssjef
Telefonnummer: 982 10 004

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet i 2018 275 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2018 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Les mer om Sporveien og se flere ledige stillinger