Prosjektsjef for utbygging av Evenes flystasjon

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg søker en erfaren prosjektsjef til utbyggingen av Evenes flystasjon. Prosjektsjef vil være ansvarlig for detaljprosjektering, tilbudsinnhenting og gjennomføring av en portefølje av bygge- og anleggsprosjekter. Vedkommende vil ha personalansvar for prosjektledere i tildelt portefølje. Stillingen rapporter til utbyggingssjef Evenes i Forsvarsbygg kampflybase. Arbeidssted er for tiden Harstad, Evenes, Bodø eller Bardufoss. Våre kontorer på Bardufoss er planlagt flyttet til Setermoen i januar 2019. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet til Evenes.

 

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for tildelt prosjektportefølje
 • Ansvarlig for at grensesnitt mot tilstøtende prosjektsjefer til enhver tid er ivaretatt
 • Ansvar for at prosjektene utføres med god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts- og kontraktsstyring.
 • Ansvarlig for at risikoer med tilhørende tiltak blir fulgt opp
 • Ansvar for at prosjektene organiseres tilstrekkelig effektivt, med god kvalitet og innenfor rammer og føringer som er gitt i Forsvarsbygg og av lover og forskrifter.
 • Ansvar for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Faglig ansvar for prosjektlederne i enheten
 • Skal initiere og sikre gode prosesser i alle faser av prosjektene med spesielt fokus på å være en profesjonell byggherre og kontraktspart, anskaffelsesstrategi og ivaretakelse av Forsvarsbyggs byggherreansvar iht. Byggherreforskriftens føringer
 • Ansvar for kundedialog og samhandling med relevante prosjektinteressenter
 • Ansvar for brukeravklaring og annen kommunikasjon med brukere, oppdragsgivere, ulike forvaltningsorgan og øvrige avdelinger i Forsvarsbygg
 • Skal sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Resultat- og personalansvar

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå.
 • Ønskelig med relevant mastergrad
 • Relevant ledererfaring
 • Relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret

 

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Forståelse for komplekse prosesser og organisasjoner
 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Analytisk og strategisk
 • Resultatorientert

 

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra kr. 745 600 til kr. 882 900. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

John Ommund Syvertsen
Telefonnummer: (+47) 474 63 092

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger