Prosjektsjef for utbygging av Evenes flystasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg søker en erfaren prosjektsjef til utbyggingen av Evenes flystasjon. Prosjektsjef vil være ansvarlig for detaljprosjektering, tilbudsinnhenting og gjennomføring av en portefølje av bygge- og anleggsprosjekter. Vedkommende vil ha personalansvar for prosjektledere i tildelt portefølje. Stillingen rapporter til leder plan og utbygging i Forsvarsbygg kampflybase. Arbeidssted vil være Evenes. Etter at de aktuelle prosjekter relatert til etablering av kampflybase er ferdigstilt vil arbeidssted etter nærmere avtale være enten Oslo, Bergen, Hamar, Bodø eller Bardufoss

 

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for samtlige prosjekter i tildelt portefølje
 • Ansvarlig for at prosjektene utføres med god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts- og kontraktsstyring
 • Ansvarlig for at prosjektene organiseres tilstrekkelig effektivt, med god kvalitet og innenfor rammer og føringer som er gitt i Forsvarsbygg og av lover og forskrifter.
 • Ansvarlig for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Faglig foresatt for tildelte prosjektledere
 • Initiere og sikre gode prosesser i alle faser av prosjektene med spesielt fokus på å være en profesjonell byggherre og kontraktspart, anskaffelesstrategi og ivaretakelse av Forsvarsbyggs byggherreansvar iht Byggherreforskriftens føringer
 • Kundedialog og samhandling med Forsvarsdepartementet
 • Ansvarlig for brukeravklaring og annen kommunikasjon med brukere, oppdragsgivere, ulike forvaltningsorgan og øvrige avdelinger i Forsvarsbygg
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Resultat- og personalansvar

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå
 • Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Ønskelig med relevant mastergrad
 • Relevant ledererfaring
 • Relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret

 

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Forståelse for komplekse prosesser og organisasjoner
 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Analytisk og strategisk
 • Resultatorientert

 

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra kr. 792 700 til kr. 938 700. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Olaf Dobloug
Telefonnummer: (+47) 906 97 510
Jens Levi Moldstad
Telefonnummer: (+47) 911 66 597

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som ei vidareutdanning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du også gjer. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg. Vi er til for menige og befal og medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.