Prosjektsikkerhetsledere til Norges mest spennende eiendomsmasse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbyggs avdeling for Prosjekt og avhending leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og flyplassdekker.

Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg søker etter 3 prosjektsikkerhetsledere til å bistå store og komplekse byggeprosjekter. Stillingen rapporter til prosjektsjef. Arbeidssted vil være Oslo eller Rygge.

 

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg her

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og operativ utøvelse av forebyggende sikkerhetstjenester.
 • Utarbeidelse, vedlikehold og håndheving av prosjektets instruksverk innen. forebyggende sikkerhet.
 • Oppfølging av at prosjektdeltagere og tilknyttede leverandører har kompetanse, rutiner og systemer for håndtering av gradert informasjon
 • Gjennomføring av kurs og opplæring innenfor fagområdet for prosjektledere, prosjektmedarbeidere og leverandører ved behov.
 • Bistand til sikkerhetsrevisjon, samt opplæring og råd/veiledning vedr personellsikkerhet, industrisikkerhet og datasikkerhet.
 • Planlegging, administrasjon og gjennomføring av vakt og sikringstjeneste.
 • Ivareta prosjektets behov for sikkerhetsklarering og autorisajon av personell.
 • Utarbeide risikovurderinger og handlingsplaner.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole.
 • Relevant erfaring fra prosjekt- eller prosessledelse.
 • Relevant erfaring fra operativt sikkerhetsarbeid.
 • Det er ønskelig med kunnskap om byggeprosjekt og Forsvaret sin organisasjon.
 • Det er ønkelig med relevant erfaring fra vakt og sikringsarbeid.
 • Det kreves sikkerhetsklarering for Strengt Hemmelig.

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Selvstendig
 • Gjennomføringsevne
 • Tar ansvar og initiativ

 

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fra kr. 590 000 til kr. 725 000. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Ragnhild Aalstad
Regionsjef
Telefonnummer: (+47) 95704502

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere stillinger