Prosjektsikkerhetsleder til spennende byggeprosjekter for Forsvaret

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Prosjektene spenner bredt fra bolig og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år. Forsvarsbygg søker etter en prosjektsikkerhetsleder til å bistå store og komplekse byggeprosjekter. Stillingen rapporter til leder prosjektsikkerhet. Denne stillingen vil i hovedsak jobbe med prosjekter på Østlandet, og arbeidssted vil derfor være Hamar, Oslo eller Rygge. Noe reisevirksomhet må påregnes.Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Samordne og implementere prosjektsikkerhet i skjermingsverdige prosjekter.
 • Veilede, koordinere og følge opp sikkerhetsarbeidet i tildelte prosjekter.
 • Gjennomføre intern sikkerhetsrevisjon i egne skjermingsverdige prosjekter, utarbeide rapport om prosjektets status, avvik, risiko og anbefalte tiltak for sikkerhetsarbeidet.
 • Rapportere og følge opp sikkerhetsavvik.
 • Dokumentere, evaluere og sørge for erfaringsoverføring i skjermingsverdige prosjekter.  
 • Ivareta prosjektets behov for sikkerhetsklarering og autorisasjon av personell.  
 • Bistå prosjektleder med å utarbeide, oppdatere og arkivere sikkerhetsdokumentasjon i prosjektets ulike faser.  
 • Arbeidsledelse av øvrige sikkerhetsressurser i prosjekter.               

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant erfaring fra forebyggende sikkerhetstjeneste
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjekt- eller prosessledelse
 • Det er ønskelig med kunnskap om byggeprosjekt og Forsvaret sin organisasjon
 • Det er ønskelig med kurs innen forebyggende sikkerhet  
 • Det er ønskelig med kompetanse på digitale verktøy 
 • Må kunne autoriseres og sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/ NATO secret    

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Analytisk
 • Fagorientert  
 • Planmessig og strukturert
 • God gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fra kr. 615 900,- til kr. 723 200,- (lønnstrinn 68-76). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Christian Garli Dalen
Leder personellsikkerhet
Telefonnummer: 958 01 003
Knut Brox
Leder prosjektsikkerhet
Telefonnummer: 91646941

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger