Prosjektsikkerhetsleder Evenes flystasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Prosjektene spenner bredt fra bolig og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av kampflybase.

Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg søker etter en prosjektsikkerhetsleder på Evenes til å bistå med forebyggende sikkerhetstjeneste med særlig ansvar for etablering og drift av vakt og sikringstjenester relatert til prosjekter. Etter prosjektets slutt må det påregnes arbeidssted ved andre lokasjoner I Forsvarsbygg. Stillingen rapporter til Sikkerhetsleder kampflybase.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og operativ utøvelse av forebyggende sikkerhetstjenester
 • Utarbeidelse, vedlikehold og håndheving av prosjektets instruksverk innen forebyggende sikkerhet
 • Oppfølging av at prosjektdeltagere og tilknyttede leverandører har kompetanse, rutiner og systemer for håndtering av gradert informasjon
 • Gjennomføring av kurs og opplæring innenfor fagområdet for prosjektledere, prosjektmedarbeidere og leverandører ved behov
 • Bistand til sikkerhetsrevisjon, samt opplæring og råd/veiledning vedr personellsikkerhet, industrisikkerhet og datasikkerhet
 • Planlegging, administrasjon og gjennomføring av vakt og sikringstjeneste
 • Ivareta prosjektets behov for sikkerhetsklarering og autorisasjon av personell
 • Bistå med utarbeidelse av risikovurderinger og handlingsplaner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Må ha:
  • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
  • Relevant erfaring fra prosjekt- eller prosessledelse
  • Relevant erfaring fra operativt sikkerhetsarbeid
  • Relevant erfaring innen sikkerhetsledelse, prosjektsikkerhet, risikostyring og revisjon
 • Ønskelig:
  • Militær bakgrunn
  • Kunnskap om byggeprosjekt og Forsvaret sin organisasjon
  • Relevant erfaring fra vakt og sikringsarbeid
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • God oppgaveforståelse
 • Strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Initiativrik og ansvarlig

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver kode 1434/1364 fra kr. 590 000 til kr. 725 000. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Stig Karlsson
Telefonnummer: (+47) 913 63 673

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger