Prosjektsikkerheitsleiar på Ørland Flystasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg gjennomfører utbygging og investeringar i eigedom, bygg og anlegg for 2-3 mrd. kroner årleg og er byggherre for forsvarssektoren. Forsvarsbygg søker etter ein dyktig og utviklingorientert prosjektsikkerhetsleiar til Ørland for å styrke vår gjennomføringskraft i eining for prosjekt og avhending. Her blir investeringsprosessen leia gjennom alle faser, frå̊ tidlegfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg.

Stillinga rapporter til prosjektsjef. Arbeidsstad vil vere Ørland.

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven – jamfør særleg Offentlighetsloven § 25. Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no Send søknad via vår rekrutteringsportal på www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Fagleg og operativ gjennomføring av førebyggande sikringsteneste.
 • Utarbeide, vedlikehald og handheving av instruksverk for prosjekta innan førebyggande sikkerheit.
 • Oppfølging av at prosjektdeltagere og leverandørar har kompetanse, rutinar og system for handtering av gradert informasjon
 • Gjennomføring av kurs og opplæring innanfor fagområdet for prosjektleiarar, prosjektmedarbeidarar og leverandørar ved behov.
 • Bistand til sikkerheitsrevisjon, samt opplæring og veiledning i samband med personellsikkerheit, industrisikkerheit og datasikkerheit.
 • Planlegging, administrasjon og gjennomføring av vakt og sikringsteneste.
 • Ta vare på behov i prosjekta for sikkerheitsklarering og autorisasjon av personell.
 • Utarbeide risikovurderingar og handlingsplanar.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høgare utdanning frå universitet eller høgskule.
 • Ønskeleg med relevant erfaring frå prosjekt- eller prosessleiing.
 • Relevant erfaring frå operativt sikkerheitsarbeid.
 • Ønskeleg med kunnskap om byggprosjekt og Forsvaret sin organisasjon.
 • Ønskeleg med relevant erfaring frå vakt og sikring.
 • Kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg/ Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Gode kommunikasjonseigenskapar
 • Planmessig og strukturert
 • Sjølvstendig
 • Gjennomføringsevne
 • Tek ansvar og initiativ

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 frå kr. 605 500 til kr. 741 300 (lønnstrinn 67-77). Endeleg lønnsplassering blir gjordt etter ei  vurdering av kvalifikasjonar.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåver
 • Gode forsikring- og pensjonordningar i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelseteneste
 • Bustadlån i Statens Pensjonskasse
 • Meiningsfullt samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Per Anders Svarholt
Fungerende sikkerhetsleder
Telefonnummer: 97186159
Stig Karlsson
Sikkerhetsleder
Telefonnummer: 91363673

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger