Prosjektsekretær

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av Intercity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, treffsikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.
Stillingen rapporterer til leder for plan og samfunnskontakt.

Arbeidsoppgaver

 • Være en ressursperson som holder den daglige driften i prosjektet i gang (adgangskort, vedlikehold av kontaktliste, vaskebyrå, etc)
 • Innkjøp i Agresso
 • Posthåndtering
 • Bistå prosjektdirektør og hans ledergruppe i øvrige administrative oppgaver
 • Bistå med å administrere og drifte digitalt arbeidsrom for prosjektet (SharePoint)
 • Enklere kommunikasjons
 • og informasjonsarbeid
 • Organisere leder
 • og prosjektsamlinger
 • Oppfølging av mindre prosjekter
 • Bistå med det praktiske rundt innfasing og utfasing av medarbeidere
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Økonomisk og administrativ utdannelse (2-3 år)
 • 3-5 års arbeidserfaring
 • Erfaring fra servicerelatert stilling
 • Hatt ansvar for mindre prosjekter
 • Erfaring fra prosjektrelatert organisasjon vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som liker å jobbe i team sammen med andre mennesker.
 • Du er selvstendig, liker å koordinere og ingen oppgaver er for små eller for store
 • Du liker høyt tempo, er nøyaktig og strukturert og liker å gjennomføre oppgavene

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons
 • og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog
 • Vi holder til i moderne forretningslokaler sentralt i Sandvika

Kontaktpersoner

Kaja Eikeland
Partner Assessit
Telefonnummer: +47 468 63 913
Tron Skarpenes
Telefonnummer: +47 932 51 103

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon