Prosjektplanlegger/prosjektcontroller

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for prosjektplanlegging søker etter en prosjektplanlegger/prosjektcontroller som ønsker å delta i vårt arbeid med å bygge fremtidens kraftsystem (les merom våre prosjekter på: http://www.statnett.no/Nettutvikling/ ). Nå i første omgang så er det prosjektplanlegger oppgaver som skal gjennomføres, men på sikt vil det bli både prosjektplanlegging og prosjektcontrolling oppgaver.

Avdeling for planlegging er Statnetts kompetansesenter for fremdriftsplanlegging og oppfølging av fremdrift i prosjekt og skal sikre beste praksis innenfor fagområdet. Avdelingen er ansvarlig for å levere godt kvalifiserte prosjektplanleggere til alle Statnetts prosjekter, fra tidligfase til prosjektavslutning.

Avdelingen er en del av divisjon Bygg og anlegg som har som hovedoppgave å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for utvikling, innhenting, systematisering, sammenstilling og analyserer av plan og fremdriftsdata, uten detaljstyring fra prosjektleder. Sikre forankring av fremdriftsplanen i prosjektgruppen
 • Proaktivt identifisere og håndtere risiko og muligheter knyttet til fremdrift og gjennomføringstid
 • Sette milepæler og definere kritisk linje i plan gjennom å være tett involvert med de ulike fagmiljøene i prosjektet
 • For å sikre at hensynet til plan, fremdriftsmåling og fremdriftsrapportering blir tilstrekkelig ivaretatt i kontrakt skal man være aktivt involvert i prosjektets anskaffelser og kontraktsoppfølging
 • Skal kunne fylle prosjektcontrollerfunksjonen i prosjektet og sikre god økonomistyring gjennom oppfølging og veiledning knyttet til økonomiske forhold
 • Bidra i utvikling og standardisering av fagområdet på tvers av prosjektporteføljen

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk/økonomisk utdannelse (ing/siv.ing/siv.øk eller tilsvarende)
 • Minimum 5 års erfaring med fremdriftsplanlegging og kontraktsoppfølging fra utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekter i bygg og anlegg, olje og gass eller kraft- og energibransjen
 • Er ønskelig med erfaring fra prosjektcontrolling og kompetanse innen kostnadsestimering, budsjett og prognose prosesser, økonomiskrapportering og regnskapsmessighåndtering
 • Er ønskelig med erfaring innen risiko og usikkerhetsstyring i prosjekt
 • Bred erfaring med bruk av planleggingsverktøy av typen MS Project eller Primavera
 • Erfaring med bruk av ERP systemer som SAP/IFS for økonomisk rapportering

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Tar naturlig ansvar og er en aktiv pådriver for videreutvikling av prosjektet
 • Løsningsorientert
 • Har en strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform
 • Evner å håndtere mange parallelle oppgaver
 • Omgjengelig personlighet, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å omforme komplekse problemstillinger til tydelige gjennomførbare oppgaver

 

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

Arbeidssted vil være ved Statnetts kontorer i Sandnes. Noe reisevirksomhet (1 - 2 reiser pr måned må påregnes). Oppstart høsten 2017.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Kristian Størseth, mobil tlf.nr. 40 45 19 19 For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Søknadsfrist 20.09.2017. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger