Prosjektplanlegger for store utbyggingsprosjekter

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er plassert i Avdeling store utbyggingsprosjekter og rapporterer til seksjonsleder for Prosjektutviklingsseksjonen. I prosjektsammenheng rapporterer normalt prosjektplanlegger til prosjektleder.

Avdelingen skal planlegge og gjennomføre etatens store investeringsprosjekter, primært innen vannbehandling, avløpsrensing, vannkilde, tunnel og store tiltak på stamnettet med tilstøtende anlegg, slik som høytrykkspumpestasjoner og høydebassenger fra tidligfase til fullført utbygging, frem til anlegg overleveres driftsavdelingen. Prosjektutviklingsseksjonen har ansvar for ressurser og metoder inn mot prosjektene, samt tilhørende personalansvar for ressursene, faggruppene og kompetansen.

Arbeidsoppgaver

 • Være plankoordinator i avdelingens prosjekter
 • Ha ansvaret for planleggingsarbeidet for alle fag i prosjektene gjennom fasene plan, konkurransegrunnlag, anleggsfasen, test og idriftsettelse
 • Lede og koordinere alle aktiviteter relatert til fremdrift og detaljplanlegging i prosjektene
 • Utarbeide rammeverk og retningslinjer for framdriftsstyring i prosjektene i henhold til prosjektenes kontraktstrategi. Dette innebærer utarbeidelse av et enhetlig og hierarkisk plansystem på tvers av alle fag, inkludert metode for fremdriftsoppfølging og rapportering. Dette skal legges til grunn i konkurransegrunnlag / kontrakter
 • Koordinere og følge opp fremdriftsplaner for hver entreprise, og på tvers av disse
 • Utarbeide og følge opp hovedtidsplaner (baseline revisjoner), som skal legges til grunn i den videre rapportering på styringsnivå
 • Utarbeide planer for testing og idriftsetting i samarbeid med utførende og sluttbruker
 • Holde løpende oversikt og vurdere avvik mellom planlagt og virkelig produktivitet og fremdrift
 • Produsere de planrapporter prosjektene krever.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minimum på bachelornivå
 • Relevant erfaring fra planlegging og prosjektstyring av store flerfaglige bygge- og anleggsprosjekter (bygg/ anlegg/ olje/ gass) på byggherre- eller entreprenørsiden i offentlig eller privat virksomhet
 • Søkere med lang relevant erfaring med annen formell utdanning kan også komme i betraktning
 • Svært god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kommuniserer tydelig og evner å formidle et klart budskap
 • Kjennskap til og evner å tilegne seg høy kunnskap til prosjektplanleggingsverktøy
 • Søker må kunne autoriseres/sikkerhetsklareres til nivå konfidensielt i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.

Egenskaper

 • Evne til å være en kreativ problemløser
 • Positiv, løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Initiativrik og ansvarlig
 • Strukturert, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team
 • Takler høyt tempo, komplekse saker og mangfold i prosjekter.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Arbeid i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende stilling i et høyt kompetent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Hytter til utlån i marka.

Kontaktpersoner

Vegard Veierød
Seksjonsleder
Telefonnummer: (+47) 23 44 06 52

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger