Prosjektoppfølging Ny vannforsyning til Oslo - spesialrådgiver

Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det skal bygges ny vannforsyning til Oslo for å sikre tilgangen til trygt drikkevann for Oslos befolkning og næringsliv. Anleggsarbeidet starter i 2020 og skal være ferdigstilt innen 2028. Dette er den største investeringen Oslo kommune har gjennomført noensinne. Vann- og avløpsetaten (VAV) er byggherre for prosjektet på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Byrådsavdelingen søker nå en spesialrådgiver i fast stilling til å følge opp dette prosjektet særskilt og andre, store investeringsprosjekter på avdelingens område. Stillingen utlyses under forbehold om budsjettvedtak i desember 2020.  

Stillingen hører til Klima- og ressursseksjonen. Seksjonen følger opp tre etater: Klimaetaten, Vann- og avløpsetaten og Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Vi søker etter en engasjert kollega med erfaring fra arbeid med oppfølging av større infrastrukturinvesteringer, bred controllererfaring eller tilsvarende. Den som blir ansatt, vil følge gjennomføringen av prosjektet Ny vannforsyning til Oslo tett og bidra til at prosjektet gjennomføres i tråd med fastsatte mål og føringer.  Du vil jobbe tett med Vann- og avløpsetaten og med kolleger i byrådsavdelingen.

Du må like å jobbe i team, være engasjert, initiativrik og ha gode strategiske evner. Du må kunne forholde deg systematisk til store mengder informasjon, ulike interesser og synspunkter, samt ha evne til å finne gode løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av investeringsprosjektet Ny vannforsyning til Oslo (NVO) på vegne av byrådsavdelingen som overordnet bestiller. Oppfølgingen vil blant annet omfatte prosjektets økonomistyring, overholdelse av reguleringskrav og etterlevelse av prinsipper for samfunnsansvar
 • Utforming, etablering og gjennomføring av et tilpasset rapporteringsregime for prosjektet. Gi faglige råd og følge opp investeringsprosjekter. Det kan være aktuelt å legge oppfølgingen av flere investeringsprosjekter til denne stillingen
 • Bidra til utforming av faglige beslutningsunderlag, politiske dokumenter og informasjonstiltak
 • Annen saksbehandling innen seksjonens område

Kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høgskoleutdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi, jus eller ingeniørfag
 • Solid relevant arbeidserfaring for eksempel fra kommunalteknikk, teknisk konsulentmiljø eller controllerstilling
 • Kjennskap til investeringsregimet (KS-regimet) til Oslo kommune eller staten
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne fra et parlamentarisk styrt system 
 • God forståelse for politiske prosesser og gjerne erfaring med arbeid i skjæringspunktet mellom fag og politikk

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som:

 • har gode analytiske evner og god økonomiforståelse
 • er initiativrik, tydelig og trygg med gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • har god rolleforståelse
 • er strukturert og god til å koordinere prosesser, til å involvere og veilede andre
 • er løsningsorientert og effektiv
 • har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til vellykket gjennomføring av et prosjekt av stor viktighet for Oslo
 • Engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Arbeidsplass i Oslo rådhus
 • Fleksitid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til kvalifikasjoner som spesialrådgiver mellom lønnstrinn 52 og 66 (kr 680 800 - kr 899 800). Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerne kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Søknaden må sendes elektronisk innen søknadsfristen.     

Kontaktpersoner

Andreas Thesen Tveteraas
Seksjonssjef
Mobil: 408 41 421

Hvem er Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel?

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Sentraladministrasjonen i Oslo kommune består av ni byrådsavdelinger som er sekretariat for politisk ledelse og er ansvarlig for forberedelse og planlegging, oppfølging av og kontroll med kommunens virksomhet. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd og en kommunaldirektør som øverste administrative leder. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er inndelt i Mobilitetsseksjonen, Bymiljøseksjonen, Klima- og ressursseksjonen og Stab.