Prosjektøkonom anlegg

Bymiljø og utbygging, Plan og anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi gjennomfører anleggsprosjekter for å tilrettelegge byen for fremtiden. Hos oss får du være med å skape en bedre by å leve og bo i. Vi tilbyr deg utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden.

Plan og anleggsavdelingen består av 40 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Avdelingen har ansvar for å prosjektere og bygge offentlige gater samt vann- og avløpsanlegg i Stavanger. Gjennomføringen av prosjektene skjer både i egenregi og ved bruk av konsulenter/entreprenører. Avdelingen har et nært og godt samarbeid med interne fagmiljøer innen landskapsarkitektur, vei, vann og avløp. Vi er gode på å samhandle med eksterne aktører og har et godt utviklet samarbeid med for eks. Statens Vegvesen, Fylkeskommunen, IVAR og Lyse.

Vi bygger for fremtiden og vi er stolte av å kunne bidra med viktige samfunnsoppgaver. Vi tilrettelegger infrastrukturen i store utbyggings- og transformasjonsområder. Vi separerer avløpsnettet og skifter ut gamle ledninger i byen. Vi jobber med sykkelprosjekter, vi bygger gatetun og miljøgater, vi jobber med trafikksikkerhetsprosjekter og vi jobber med vei- og uteroms prosjekter i sentrum. Vi har det kjekt sammen å gleder oss til å ansette nye kollegaer 

Nå trenger vi deg til å utvikle og vedlikeholde våre system for økonomisk kontroll og følge opp økonomien i våre prosjekter. Du vil være en sentral medarbeider når vi utarbeider våre årsplaner og månedlige prosjektrapporter.

Stillingen som prosjektøkonom vil være organisatorisk plassert i avdelingens byggherrestøtte

Arbeidsoppgaver

Som prosjektøkonom har du ansvar før økonomioppfølgingen av plan og anleggs samlede prosjektportefølje. Plan og anlegg har ca 150 aktive prosjekter og et voksende investeringsvolum som i 2019 vil være ca. 400 millioner. Det innebærer:

 • Ansvar for at prosjektene blir korrekt ført i de månedlige prosjektrapportene.
 • Assistere prosjektledere med økonomioppsett, budsjett, fakturering og rapportering.
 • Ansvar for utarbeidelse av årsplaner og årsrapporter 
 • Bidra til å forbedre arbeidsprosesser og kompetanseutvikling. Dette inkluderer arbeid mot økt bevissthet om økonomiske prinsipper i organisasjonen.
 • Ansvar for system for økonomisk kvalitetssikring og risikovurdering av prosjekt. Du vil også være en aktiv deltaker når prosjektkalkylene vurderes.
 • Ansvar for etablering, vedlikehold og oppfølging av innkjøpsrutiner og rammeavtaler
 • Bidra til at økonomisk erfaringsoverføring mellom prosjektene fungerer effektivt.
 • Inneha en sentral rolle i avdelingens fakturakontrollsystem  
 • Være vår ressursperson med hensyn til momsbehandling              

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år. For eks. økonomisk utdannelse eller teknisk utdannelse med tilleggsutdannelse/fag innen økonomi eller tilsvarende relevant kompetanse.
 • Erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver i prosjektbaserte tekniske organisasjoner vil vektlegges.
 • Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Du snakker og skriver norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil også vektlegges.
 • Du er engasjert, nysgjerrig og motivert. Du er positiv, god på kommunikasjon og har gode samarbeidsevner. Du er kvalitetsbevisst, strukturert og tar ansvar. 

Vi tilbyr

 • Faglig kompetanse. Vår viktigste ressurs er din kompetanse. Faglig utvikling er viktig for deg og for oss.
 • Fleksibel arbeidstid med en normal arbeidstid mellom 07:40 og 15:10 og en kjernetid mellom 08:40 og 14:00.
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt attraktive velferdsordninger.
 • Stillingskode 853000, rådgiver
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Leif Egil Torkelsen
Seksjonsleder anlegg
Telefonnummer: 90889414

Hvem er Stavanger kommune?

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.