Prosjektleiar

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hywer As søker prosjektleiar for Kontrakt-leveranser til vasskraftsanlegg

Hywer As (tidligare Brødrene Dahl avd. Vasskraft) leverer utstyr og løysingar til vasskraftbransjen og er eit dotterselskap i Brødrene Dahl AS. Vi held til i Dale i Sunnfjord, og har om lag 30 tilsette som arbeider med sal av vasskraftkomponentar, prosjektering og oppfølging av komplette vasskraftanlegg. No søker vi etter prosjektleiar, dame eller mann for snarleg tilsetjing.

Dine typiske arbeidsoppgåver:

  • Utvikle, leie og gjennomføre kontrakter ift. leveranser og montasje m.m. til kraftverksprosjekt med ansvar for det tekniske, logostikken, økonomiske og framdriftsmessige.
  • Kundekontakt.
  • Kontrahering.
  • Vere Hywer sin representant på anleggsplass ved byggemøter, oppfølging av montasjearbeider mv.
  • Oppfølging mot byggherre, underentreprenørar, produsentar og leverandørar mv.
  • Delaktig i kalkulasjon og planlegging i tidleg fase.

Din bakgrunn og dine eigenskapar

  • Du har erfaring innan prosjektledelse mekaniske fag eller annen relevant erfaring frå byggebransjen og/eller er utdanna ingeniør innan mekanisk/konstruksjon/bygg med minimum 4-5 års erfaring
  • Det er ein fordel at du har jobba med vasskraft og har erfaring frå kraftselskap, maskinfag.
  • Du viser initiativ og er nysgjerrig
  • Du er ein medspelar med gode samarbeidsevner og likar å jobbe i team

Dette kan vi tilby

Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår, god pensjons- og forsikringsordning, gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling, samt nærleik til fjord og fjell.

Vi har ei leiing som er medviten om at medarbeidarane er bedrifta si viktigaste ressurs, og det er lagt til rette for ei rekke sosiale aktivitetar, som firmahytte og bedriftsidrettslag.

Sjå Hywer på FB for nærmare informasjon om oss og på nettsøk BD Vasskraft.

Søknad med CV kan senes til frode.hellebust@hywer.no

Kontaktpersoner

Frode Hellebust
Leiar for Prosjekt-avdelinga
Mobil: 974 31 643