Prosjektleiar i Bergen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Forsvarsbygg gjennomfører utbygging og investeringar i eigedom, bygg og anlegg for 3-4 mrd. kroner årleg og er byggherre for forsvarssektoren.

Forsvarsbygg søker etter dyktige og utviklingsorienterte prosjektleiarar for å styrke vår gjennomføringskrafti eining for Prosjekt og Avhending. Vi ønsker derfor å tilsette 3 prosjektleiarar til vårt kontor i Bergen. Stillinga inneber ein del reiseaktivitet. Prosjektleiar rapporterertil prosjektsjef.

Stillinga ligg i Forsvarsbygg si eining Prosjekt og avhending. Avdelinga har ansvar for både investering og avhending av eigedom. Her blir investeringsprosessen leia gjennom alle faser, frå tidlegfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Prosjekta er geografisk fordelte over heile landet og varierar i storleik og omfang.

Prosjektseksjonane styrer og leiar investeringsprosessen frå prosjektering til overlevering,inkludert innreiing, anskaffelsestrategi, prosjektorganisering og leiing.  Prosjektporteføljen spennerbredt frå bustad- og kontorbygg til meir komplekse prosjekt som størreutdanningsfasilitetar, verkstad og vedlikehaldsfasilitetar, drivstoffanlegg, vegar,kaier, infrastruktur, skyte- og øvingfelt, operative forsvarsanlegg m.m. 

Arbeidsoppgaver

 • Leiing av tildelte enkeltprosjekt iht Forsvarsbygg sin anskaffelse plan eller andre godkjente oppdrag
 • Gjennomføring, organisering, leiing og styring av prosjekt i samsvar med:
  •  Forsvarsbygg sitt kvalitetssystem
  • god økonomi-, usikkerheit-, framdrift-, kvalitet- og kontraktsstyring
 • Sikre godt samspel og kommunikasjon mellom alle involverte aktørar i prosjekta sine ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjekta
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjekta
 • Sikre kunnskaps- og overføring av erfaring mellom tidlegfase og gjennomføringfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser blir gjennomført i tråd med gjeldande regelverk
 • Utøve god metodisk prosessleiing iht. prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdanning på bachelornivå. Lang relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfelle kompensere for manglande formell utdanning
 • Erfaring frå og god kjennskap til bransjen bygg og anlegg
 • Ønskeleg med relevant erfaring innan prosjektleiing av bygg og anlegg og annen prosessleiing
 • Ønskeleg med kjennskap til bruk av digitale verktøy i bygge prosjekt 
 • God økonomiforståing
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg/ Nato secret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Gode kommunikasjonseigenskapar
 • Planmessig og strukturert
 • Sjølvstendig
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør 1181, overingeniør 1087 eller prosjektleiar 1113 frå kr 583 900,- (lønnstrinn 65) til kr 789 200,- (lønnstrinn 79). Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar.
 • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i eit dynamisk og hektisk miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelseteneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med muligheit for lån og gode forsikring- og pensjonordningar.

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven – jamfør særleg Offentlighetsloven § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Kontaktpersoner

Bjørn Tore Rognstad
Prosjektsjef
Telefonnummer: 905 65 354
Vidar Andersen
Telefonnummer: 93449975

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger