Prosjektleiar, Bergen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 Vil du være med å bidra til framtidas jernbane?

Område Vest har ansvaret for forvalting, drift og vedlikehald av baneområda Bergensbanen og Flåmsbana. Bergensbanen er i positiv utvikling med sterk vekst i gods- og passasjertrafikk. Det vert satsa på jernbane og vi søker ein prosjektleiar som skal leie prosjekt innan spor, bygg og anlegg på Bergensbanen.

Stillinga rapporterer til prosjektsjef og arbeidsstad er Bergen.

 

Arbeidsoppgaver

 • planlegging, etablering, gjennomføring og evaluering av prosjekt
 • økonomistyring
 • kontraktarbeid og anskaffingar
 • sakshandsaming og rapportering
 • andre oppgåver kan også bli lagt til stillinga

Ein må rekne med noko reiseaktivitet.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • høgare utdanning, gjerne sivilingeniør/ingeniør. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • økonomiforståing og kjennskap til kontraktsarbeid
 • erfaring frå entreprenør-/konsulentvirksemd og jernbanevirksemd er ønskeleg, men nyutdanna kan også søke
 • god skriftleg og muntleg fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Deg vi søker er sjølvstendig og tek initiativ. Du oppnår resultat, er fleksibel og har gode samarbeidsevner.

  Vi legg vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer, og verdiane våre som er open, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

Du vil bli del av eit arbeidsmiljø som består av eit høgt fagleg kompetansenivå og vil få arbeide i ei bedrift som utfører spennande og samfunnsnyttige arbeidsoppgåver. Fagleg utvikling er viktig for oss og vi har fleire gode interne kompetanseoppbyggande moglegheiter for våre tilsette. I tillegg kan vi tilby:

 • eit uformelt, engasjert og fagleg sterkt miljø med trivelege kollegaer
 • pensjon og gruppelivsforsikring
 • personalbillett med NSB sine tog

 

Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngi dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentliggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista. Du vert varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert teke til følgje.

Kontaktpersoner

Bjørn Erik Holmesland
Telefonnummer: Mob. 916 66 117

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon