Prosjektleder/utreder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for Rådgivning og tidligfase utreder beslutningsgrunnlag for konseptvalg, bistår statlige institusjoner med strategiske utviklingsplaner, utreder lokalisering, utvikler statlige eiendommer for ny bruk og bistår med rådgivning når staten leier i det private markedet. Avdelingen skal gjennom rådgivningen bidra til å implementere statens politikk innenfor arealbruk, steds- og byutvikling, miljø og arkitektur.

I offentlig sektor og i samfunnet generelt er det økende fokus på utredning og analyse som grunnlag for investeringsbeslutninger. Statsbygg ønsker å styrke kompetansen for å sørge for at vi utreder muligheter og analyserer behov i sammenheng med teknologiutvikling, strategisk virksomhetsutvikling og modernisering i staten.

Seksjon for Areal- og konseptutvikling søker etter en prosjektleder/utreder som vil være med å styrke fagmiljøet innen utredning og analyse i Statsbygg. Vi ser for oss kandidater med master innen samfunnsøkonomi, siviløkonomi, eller annen relevant utdanning på masternivå. Vi ønsker kandidater med noen års erfaring fra arbeid med konseptvalgutredninger/KS1 og samfunnsøkonomiske analyser. Dersom du i tillegg motiveres av å løse komplekse problemstillinger med ulike tilnærminger og innovativ tenking er det deg vi er på jakt etter.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder for konseptvalgutredninger
 • Utreder av beslutningsgrunnlag i tidligfase
 • Rådgivning til departementer og etater i utredningsprosesser
 • Analyser som grunnlag for utvikling av eksisterende bygg og eiendommer
 • Porteføljeanalyser
 • Formidle og dele kunnskap, og bidra til metodeutvikling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring med konseptutredninger og samfunnsøkonomiske analyser i tidligfase
 • God kunnskap om offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser er en fordel
 • Vi ønsker medarbeidere med bred samfunnsforståelse og engasjement

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, strukturert og løsningsorientert
 • Du har stor gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner
 • Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig på norsk og er en god formidler

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Sentral beliggenhet i Byporten ved Oslo S
 • Gode lån-, pensjons og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver eller 1087 overingeniør/1181 senioringeniør i lønnsspennet fra kr. 550 000, til kr. 700 000,-. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktpersoner

Brit Sylte
Telefonnummer: (+47) 918 49 768

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger