Prosjektleder/systemutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en dyktig prosjektleder og systemutvikler til ett års engasjement i Utviklings-programmet. Oppdraget vil være å lede Finansavdelingens migreringsprosjekt for å modernisere systemene for statsbudsjettet (Fia-Budsys). Prosjektet består i å klargjøre applikasjoner og migrere database fra SAP Adaptive Server Enterprise til MS SQL Server og i å gjennomføre migreringen i samarbeid med avdelingens ressurser. Vi ønsker en prosjektleder som kan planlegge og koordinere aktiviteter, men som også har kompetanse til å bidra med praktisk system­utvikling.

Finansavdelingen samordner arbeidet med statsbudsjettet og gir faglige råd til finansministeren i saker som legges frem for regjeringen, og det er Seksjonen for statsbudsjett og regnskap har som hovedoppgave å koordinere og samordne arbeidet med statsbudsjettet og statsregnskapet. Seksjonen har også ansvaret for forvaltning og utvikling av budsjettsystemene.

Utviklingsprogrammet har ansvaret for tverrgående prosjekter i departementet. Arbeidet består hovedsakelig av analyser, samordning og samarbeid på avdelingsovergripende områder innenfor departementets ansvarsområde. Programmet har ansvar for å tilrettelegge for effektiv tilgang og bruk av data i departementet.

Utdanning, erfaring og egenskaper

Den aktuelle kandidaten har relevant utdanning med gode resultater. Kravet om utdanning kan i noen tilfeller fravikes, ved lang og relevant arbeidserfaring.

Videre kreves det

 • Minimum 5 års relevant yrkeserfaring
 • Erfaring som prosjektleder
 • Kompetanse på systembygging, applikasjons- og databasearkitektur
 • Kompetanse på Appeon PowerBuilder, SAP Adaptive Server Enterprise/Sybase og MS SQL Server
 • Erfaring med migrering fra SAP Adaptive Server Enterprise til MS SQL Server
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Evne til å argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Betalt overtid

Praktisk informasjon

Kontakt: Utviklingsdirektør Erik Storm, telefon +47 222 44 542/+47 414 29 516 eller fagsjef Jostein Eide, telefon +47 222 44 579/+47 916 22 977.

Søknadsfrist: 20. mai 2022. Søknaden merkes med referansenummer: 18/22.

Lønn: kr 700 000 - kr 900 000 (pluss betalt overtid). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Kontaktpersoner

Erik Storm
Utviklingsdirektør
Telefonnummer: +47 222 44 542
Jostein Eide
Fagsjef
Telefonnummer: +47 222 44 579

Hvem er Finansdepartementet?

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken,  budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.