Prosjektleder/prosjektingeniør

Stilling som prosjektleder/prosjektingeniør med saksnr. 19/444 - 2. gangs utlysning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig 100% fast stilling som Prosjektleder/prosjektingeniør ved Teknisk enhet.

Teknisk enhet - driftsavdelingen har totalansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale veier,  vann- og avløpsanlegg i Øksnes kommune. Avdelingen har 4 fagarbeidere og ledes av en avdelingsleder. Vi er en mannsdominert enhet så kvinner oppfordres til å søke.

Høsten 2018 ble det vedtatt ny hovedplan for vann og avløp for 2018-2025. Planen har en investeringsramme på ca 170 mil i perioden.

For å gjennomføre tiltakene i hovedplanen skal Øksnes kommune ansette en prosjektleder/prosjektingeniør i en nyopprettet stilling.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Lede og gjennomføre prosjekter fra forprosjekt/detaljplanlegging til overtagelse for drift.
 • Medvirke til sikker og god økonomistyring/framdrift i prosjektene
 • Ivareta byggherrerollen mot innleide rådgivere, byggeledere og entreprenører

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Annen relevant utdanning og lang erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring innen vann og avløp
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper – både skriftlige og muntlige

 Personlige egenskaper

 • At du er engasjert og initiativrik
 • Har evne til å skape resultater i samarbeid med andre
 • At du kan arbeide selvstendig, effektivt og strukturert

Øksnes kommune kan tilby:

Et godt arbeidsmiljø med høy faglige entusiasme og kunnskapsrike kollegaer. Vi har ryddige arbeidsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtalever

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

Søknad

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://www.oksnes.kommune.no/skjema/

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

Kontaktpersoner

Bengt Stian Nilsen
Telefonnummer: 76 18 50 00
Kommunetorget, Øksnes kommune
Telefonnummer: 76 18 50 00

Hvem er Øksnes Kommune?

Øksnes kommune har ca 4.500 innbyggere og er en fiskerikommune i Vesterålen. Kommunen er Norges største torskekommune og har et godt og variert næringsliv til knyttet fiskerinæringer som er kontinuerlig utvikling. Hvert år arrangeres Vesterålen Skreifestival i Øksnes.

Øksnes kommunes beliggenhet med nær tilgang til fjell, sjø, skog og mark gir gode muligheter til et allsidig friluftsliv. Dronningruta og Nyksund er kjente opplevelser. Med storhavet som nabo er det fine forhold for havfiske etter skrei, storsei og kveite.  Øksnes kommune har et rikt og variert kulturliv.