Prosjektleder(e)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg søker dyktige, erfarne og engasjerte prosjektledere til sin prosjektportefølje, som har god kompetanse og noen års erfaring innen prosjektgjennomføring.  Vi er best på «Bygg med mening» og ser etter deg som vil utvikle og gjennomføre viktige prosjekter for samfunnet. Statsbygg har som mål å være en rollemodellfor BAE-næringen. Derfor søker vi deg som ønsker å være en pådriver for innovasjon og utvikling av bransjen. Har du det som trengs?

Våre unike byggeprosjekter finnes i alle størrelser over hele landet og krever effektive prosesser og god kommunikasjon med et stort spekter av interessenter. Statsbygg har en stor og variert bygningsmasse over hele landet som vi videreutvikler og rehabiliterer i samarbeid med leietakerne våre, gjennom prosjekter av varierende størrelse. Det betyr at prosjektleder kan få ansvar for en liten portefølje av prosjekter.  

Våre største prosjekter er for tiden UiO Livsvitenskap, Vikingtidsmuseet og Regjeringskvartalet. Vi har også mange spennende og utfordrende prosjekter i utviklingsfase, f. eks. Nasjonalteateret, Norges brannskole og Statens hus Vadsø. Byggherreavdelingen består av åtte seksjoner som har kontakt mot ulike fagdepartement og statlige etater, samt en prosjektadministrativ stabsseksjon. Statsbygg har også et bredt internt fagmiljø som støtter prosjektene innen tekniske fag,  miljø og digitalisering. Vi jobber bevisst med erfaringsutveksling mellom prosjektene, du vil kunne trekke nytte av dette - og gi ditt bidrag.

Les mer om våre prosjekter på www.statsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Lede hele eller deler av byggeprosjekter fra prosjektutvikling, prosjektering og bygging til overlevering og drift 
 • Gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid ogkvalitet, miljø)
 • Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) iht Byggherreforskriften
 • Ivareta og utvikle gode relasjoner til samarbeidspartnere m.fl.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Minimum fem års erfaring med gjennomføring av prosjekter. Vi ønsker kandidater med ulik bakgrunn for å kunne håndtere prosjekter av ulik størrelse og med ulik kompleksitet. For eksempel ønsker vi kandidater med bred erfaring innen prosjektutvikling, prosjektledere med gjennomføringserfaring fra større prosjekter, samt prosjektledere som behersker alle faser og kan håndtere en portefølje av mindre prosjekter 
 • Erfaring fra byggherre, prosjekterende og/eller entreprenør
 • Ønskelig med erfaring eller interesse for prosjekter med kulturminnehensyn og rehabilitering
 • Ønskelig med erfaring innen offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Stillingene krever sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT jfr. Sikkerhetsloven § 8-2

Personlige egenskaper

 • Du er en god relasjonsbygger
 • God til å planlegge og strukturere i en hektisk hverdag
 • Har pågangsmot og går foran
 • God virksomhetsforståelse i grensesnittet mellom offentlig forvaltning og bygge- og anleggsbransjen 
 • Evne til å motivere andre 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Tilgang til kurs og etterutdanning både internt gjennom eget opplæringsprogram og eksternt
 • Overtidsbetalt og fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Moderne arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Stillingen lønnes som senioringeniør/sjefingeniør fra kr. 600.000,- til kr. 850.000,-, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån.

Kontaktpersoner

Kjersti Sandvik
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 415 42 278
Kristin Fevang
Telefonnummer: 975 44 856

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger