Prosjektledere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR søker prosjektledere med kompetanse på offentlig plan. Vil du være med å planlegge framtidens jernbaneprosjekter?

Vi søker etter to personer som sammen med oss skal være med å lede gode og effektive jernbaneprosjekter og som skal bidra til at prosjektene gjennomføres til rett tid og kvalitet innenfor budsjett.

Planavdelingen har ansvaret for å planlegge noen av jernbanens viktigste prosjekter i hele Norge. Vi er 70 medarbeidere fordelt på 4 seksjoner som har kompetanse innen forvaltning, planlegging og prosjektledelse. Våre hovedoppgaver er å sikre effektiv planproduksjon fra utredning til og med detaljplaner og å forvalte jernbanens arealinteresser i forhold til eksterne aktører.

I Planavdelingens arbeid med utredninger, tekniske planer og offentlige planer søker vi etter to nye prosjektledere med kompetanse på offentlig plan.

Stillingene er plassert i seksjon for Planprosjekt Trondheim og rapporterer til seksjonsleder. Stasjoneringssted er Trondheim.

 

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektleder har du ansvar for:
 • Utarbeide konkurransegrunnlag
 • Gjennomføring av kontraktene, herunder sikkerhet, økonomi, omdømme, kvalitet og framdrift
 • At lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i prosjektet etterfølges, herunder RAMS, SHA og HMS
 • Følge opp prosjektdeltagere og evt andre prosjektledere
 • Bidra til faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av prosjektlederrollen i seksjonen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høyskole innen relevante fagområder. For søkere med lang og relevant erfaring vil utdanningskravet kunne fravikes.
 • Krav til kompetanse og erfaring som prosjektleder/prosjekteringsleder
 • God kjennskap til gjeldende regelverk, spesielt plan- og bygningsloven
 • God og relevant erfaring fra planlegging og/eller prosjektering av samferdselsprosjekter
 • Kjennskap til offentlig anskaffelser og oppbygging av kontrakter
 • Ønskelig med kunnskap om hovedplaner og detaljplaner

 

Personlige egenskaper

Vi søker etter selvstendige, strukturerte og nøyaktige personer med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du er sterkt motivert for å jobbe med prosjekter og må trives både med teamarbeid samtidig som du også jobber selvstendig. Du må kunne arbeide med flere parallelle prosesser, være målrettet og resultatorientert. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen. Vi legger også vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell.

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte. Vi har mange prosjekter med stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende.
 • I tillegg kan vi tilby:
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter
 • for tiden personalbillett på tog
 • fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Ingunn Skaufel
Telefonnummer: +4793496585

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon