IT Prosjektledere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Fremtidens jernbane er under planlegging og bygging. Denne utviklingen vil kreve enhetlige og gode IT-løsninger som leveres, vedlikeholdes og driftes på en god og profesjonell måte. Dette innebærer økt fokus på forretningsdrevne løsninger, felles og enhetlig arkitektur, tydelige mål og enhetlig styring og kostnadseffektivitet. For å understøtte dette trenger vi topp motiverte og kompetente IT-prosjektledere.

Bane NOR er i utvikling og har nylig etablert et nytt metodeverk for styring av IT-prosjekter tilpasset beste praksis. IKT søker etter engasjerte prosjektledere med erfaring fra styring av IT-prosjekter. Du vil få være med på et spennende arbeid med å utvikle IKT-enheten til å bli enda mer profesjonell samt å bidra til innføring og operasjonalisering av det nye metodeverket gjennom praktisk arbeid.

Arbeidsoppgaver
 • Lede prosjekter i.h.t. definerte IT-prosjektprosesser
 • Inngå i Bane NORs interne IT prosjektledergruppe og bidra til videreutvikling og profesjonalisering av IT-prosjektstyring
 • Veilede og følge opp prosjektdeltakere og eventuelt andre prosjektledere
 • Rapportere fremdrift til prosjektporteføljeansvarlig
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning
 • Erfaring med ledelse av prosjekter innen IT-området med fokus på PPM disiplinene (pipeline- ressurs- endring- finansiell- og risikohåndtering)
 • Erfaring med relevante verktøy til prosjekt-/porteføljestyring
 • Erfaring med veiledning av medarbeidere er en fordel
 • Sertifiseringer i IT-prosjektledelse vil være en fordel (for eksempel PRINCE2, PMP)
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Du har sterk motivasjon for å jobbe med prosjekter
 • Du har utpregede samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er teamorientert, samtidig som du er selvstendig og beslutningssterk
 • Du har sannsynligvis pedagogiske ferdigheter
 • Du er service- og løsningsorientert, strukturert og nøyaktig
Vi tilbyr
 • En sentral rolle i en spennende og samfunnsviktig virksomhet, i et IT-miljø i stor utvikling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et faglig miljø som vil gi gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • P.t. årsbillett med NSBs tog
 • Forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Camilla Hasle
Telefonnummer: 91610589
Terje Omfjord
Telefonnummer: 92897330

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon