Prosjektledere vilkårsrevisjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Store deler av norsk regulerbar vannkraft og 80% av Statkrafts norske vannkraftproduksjon kan få oppdaterte vilkår det kommende tiåret. Hovedhensikten med revisjon av vilkår er miljøforbedringer i vassdragene. Endringer i manøvreringsreglementet som følger av vilkårsrevisjoner vil kunne medføre redusert og mindre fleksibel kraftproduksjon. I sum vil alle vilkårsrevisjoner i Norge påvirke kraftsystemets robusthet. Statkraft bidrar med fakta og kunnskap om miljøforhold og om konsekvenser for kraftproduksjonen og for flom. Forvaltningen gjør kost/nytte avveininger hvor nasjonale føringer for miljø, for kraftsystemet og andre samfunnshensyn blir vektlagt før sakene avgjøres i regjeringen. 

Senior prosjektledere vilkårsrevisjoner

Som prosjektleder for en vilkårsrevisjon vil du være del av teamet som leder alle Statkrafts vilkårsrevisjoner.

Din rolle:

 • Lede eget prosjektteams arbeid med utarbeidelse av strategisk tilnærming og nødvendige saksdokumenter i tett dialog med operative ressurser, kraftverkseier og ledelse.
 • Håndtere daglig oppfølging og ekstern interessehåndtering av revisjonssaken. Dette inkluderer både forvaltningen, kommuner, miljø-organisasjonene og andre lokale interessentgrupper.
 • Bidra til å sikre at Statkraft er konsistent og konsekvente ved sin agering i alle Statkrafts vilkårsrevisjonssaker.

Din profil:

 • Sterk forretningsforståelse og interesse for kraftproduksjon og kraftsystem
 • Erfaring med konsesjons- og rammevilkårsarbeid og tilhørende nasjonalt og europeisk lovverk
 • Erfaring med komplekse problemstillinger og arbeid i samarbeidsflatene mellom kraftproduksjon, juridisk, teknologisk og miljøfaglig fagdisipliner
 • Utmerkede kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig,
 • Utmerket relasjonskompetanse med evne til nettverksbygging og samarbeid
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • God HSSE forståelse og engasjement
 • Evne til å drive kontinuerlig forbedring
 • Høyere utdannelse innen juridiske fag, teknologi eller økonomi
 • Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Marianne Holmen
Telefonnummer: +47 92400682

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.