Prosjektledere vedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg trenger flere flinke medarbeidere, og søker derfor etter to til tre dyktige prosjektledere som ønsker utfordrende og spennende oppgaver innen eiendom, bygg og anlegg. Arbeidssted er Oslo. Vårt hovedfokus er inngåelse og oppfølging av leiekontrakter med militære leietakere, herunder ivaretaking av avtalte drifts-, vedlikeholds- og utviklingsoppgaver.  Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for gjennomføring av tildelte prosjekt innenfor vedlikehold, utvikling og komponentutskifting.
 • Ansvarshavende overfor offentlige myndigheter i bygg- og anleggssaker
 • Lede vedlikeholdsoppdrag og utviklingsprosjekt, herunder dokumentasjonsansvar iht budsjett og tiltaksplaner
 • Påse at økonomiske målsettinger overholdes og at alle oppdrag er iht vedtatt HMS/Internkontroll og samordningsansvar
 • Bistå i investeringsprosjekter
 • Koordinere utførelser med andre involverte enhenter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Søkere med annen relevant utdanning som teknisk fagskole kombinert med lang relevant prosjekterfaring kan komme i betraktning.
 • Relevant erfaring fra prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Relevant erfaring fra arbeidsområdet
 • Førerkort kl B
 • Må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig
 • Utdanningsnivå
 • Høyskole/universitet
 • Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Selvstendig og initiativrik
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn som prosjektleder (kode 1113) fra kr. kr 544 400 – til kr. 658 300 pr år. Endelig lønnsinnplassering gjøres etter en vurdering av kvalifikasjoner.
 • En utfordrende, spennende og hektisk jobb blant gode kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse, herunder gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Henrik M. Sørensen
Leder prosjektenheten
Telefonnummer: (+47) 456 36 550

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger