Prosjektledere utbygging Evenes Flystasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbyggs leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Prosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Våre bygge-og anleggsprosjekter har et stort spenn av oppgaver.  Vi har nå behov for å styrke organisasjonen med 2 prosjektledere. Arbeidssted er for tiden  Evenes flystasjon.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.       

 Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Søknad sendes via vår rekrutteringsportal på www.forsvarsbygg.no/jobb.        

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av tildelte enkeltprosjekter iht Forsvarsbyggs anskaffelsesplan eller andre godkjente oppdrag
 • Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekter i henhold til og i samsvar med:
  • Forsvarsbyggs kvalitetssystem
  • god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts-, kvalitets- og kontraktsstyring
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosessledelse i henhold til prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Lang relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra og god kjennskap til bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse
 • Ønskelig med erfaring fra prosessledelse
 • Ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret    

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Selvstendig
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør 1181, overingeniør 1087 eller prosjektleder 1113 fra kr 583 900,- (lønnstrinn 65) til kr 789 200,- (lønnstrinn 79). Endelig lønnskode/-plassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan noe høyere avlønning vurderes.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med mulighet for lån og gode forsikrings- og pensjonsordninger for statsansatte.         

Kontaktpersoner

Jørn Myrlund
Prosjektsjef
Telefonnummer: 90923370
Kenneth Tollefsen
Prosjektsjef
Telefonnummer: 90999806

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger