Prosjektledere til Rygge og Oslo

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer i eiendom, bygg og anlegg for 3-4 mrd. kroner årlig og er forsvarssektorens byggherre. Forsvarsbygg søker etter dyktige og utviklingsorienterte prosjektledere for å styrke vår gjennomføringskrafti prosjektseksjon III. Vi ønsker derfor å tilsette 3 prosjektledere til våre kontorer i Oslo og på Rygge. Reiseaktivitet må påregnes. Prosjektleder rapporterer tilProsjektsjef.   Seksjonen ligger i Forsvarsbyggs avdeling Prosjekt og avhending. Avdelingen har ansvar for både investering og avhending av eiendom. Her blir investeringsprosessen ledet gjennom alle faser, fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Prosjektene er geografisk fordelt over hele landet og varierer i størrelse og omfang.

Prosjektseksjonene styrer og leder investeringsprosessen fra prosjektering til overlevering,inkludert innredning. Anskaffelsesstrategi, prosjektorganisering og ledelse er i fokus. Prosjektporteføljen spennerbredt fra bolig- og kontorbygg til mer komplekse prosjekter som størreutdanningsfasiliteter, verksted og vedlikeholdsfasiliteter, drivstoffanlegg, veier,kaier, infrastruktur, skyte- og øvingsfelt, operative forsvarsanlegg m.m. Investeringenei seksjonene er til enhver tid fordelt på en rekke forskjellige prosjekterfordelt over hele landet.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.       

 Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Søknad sendes via vår rekrutteringsportal på www.forsvarsbygg.no/jobb.        

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av tildelte enkeltprosjekter iht Forsvarsbyggs anskaffelsesplan eller andre godkjente oppdrag
 • Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekter i henhold til og i samsvar med:
  • Forsvarsbyggs kvalitetssystem
  • god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts-, kvalitets- og kontraktsstyring
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosessledelse i henhold til prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Lang relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra og god kjennskap til bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Ønskelig med relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Strengt Hemmelig/Nato Secret    

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Selvstendig
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør 1181, overingeniør 1087 eller prosjektleder 1113 fra kr 583 900,- (lønnstrinn 65) til kr 789 200,- (lønnstrinn 79). Endelig lønnskode/-plassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et levende og hektisk miljø
 •  Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med mulighet for lån og gode forsikrings- og pensjonsordninger for statsansatte.         

Kontaktpersoner

Arne Kjetil Klevgård
Prosjektadministrator Forsvarsbygg
Telefonnummer: 48059288
Kristian Aa. Abrahamsen
Vår rådgiver i Experis Engineering
Telefonnummer: 91 36 79 99

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger